De nieuwsberichten en foto(s) die verschijnen op de onafhankelijke website van het KR-Nieuws worden gemaakt door onbezoldigde

medewerkers (vrijwilligers), gelieve dan ook geen teksten en foto(‘s) van deze website te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming

Gratis zoekertje plaatsen

Zoekertjes

Webcam Kortrijk

Uw activiteiten en nieuws in woord en beeld op KRN

E-Mail

@kr-nieuws

Protected by Copyscape Duplicate Content Check


Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker
RSS feed

KR Nieuws home

Het Weer

Fotospecials

Wetenschap

Zoekertjes

Videozone

Kr Nieuws Archief

Contact

TV Gids

KR-Nieuws.be

Kortrijk - Heule - Bissegem - Bellegem - Rollegem - Marke - Kooigem - Aalbeke - Harelbeke - Avelgem - Zwevegem - Anzegem - Deerlijk - Gullegem - Heestert - Kuurne - Menen - Waregem

West-Vlaams Nieuws

Regionaal Nieuws

Uw zaak in de kijker

De drie Moren

Kortrijk koopt 6 nieuwe verkeersanalysetoestellen


Acht jaar geleden kocht de stad 6 verkeersanalysetoestellen. Ondertussen zijn ze aan vernieuwing toe. De stad koopt 6 nieuwe toestellen en gunde in het college van 28 november de opdracht aan de firma Krycer uit Ternat (€ 21.925,20 BTW incl.). De nieuwe radars leveren de digitale resultaten van de metingen eenvoudiger aan. Zo kunnen de gegevens sneller verwerkt worden.


Verkeersanalysetoestellen zijn niet te verwarren met “flitstoestellen”.  De onopvallende verkeersanalysetoestellen meten hoeveel voertuigen er passeren van de verschillende categorieën (tweewielers, auto’s of vrachtwagen ’s) en hoe snel ze rijden. Aan de hand van deze informatie kan de stad op objectieve wijze te weten komen of het snelheidsbeeld van een straat klopt. Wordt er te snel gereden of niet? Maar ook of de wegencategorisering klopt. Want bepaalde straten zijn naar gelang hun categorisering ingericht om meer of minder verkeer te verwerken. Zo kan een gewestweg meer verkeer aan dan een lokale verbindingsweg. Ook de tonnagebeperkingen wordt gestuurd op basis van deze metingen.


Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Meten is weten. Dergelijke toestellen zijn cruciaal om ons mobiliteitsbeleid te staven met objectieve gegevens. We kunnen er ook belangrijke evoluties mee meten, zoals een mogelijk toenemend gebruik van de fiets in onze stad. Het helpt ons bijvoorbeeld ook om objectief te kunnen oordelen over de noodzaak van het aanbrengen van snelheidsremmers in een straat."


Kortrijk investeert in duurzame en veilige jeugdlokalen


Het verhogen van de veiligheid en de duurzaamheid van jeugdlokalen is een prioriteit van stad Kortrijk. Het afgelopen jaar werd €37.677,84 aan investeringssubsidies uitgekeerd aan diverse jeugdinitiatieven.


‘Veiligheid en duurzaamheid van jeugdlokalen’ is een vast onderdeel binnen het subsidiereglement voor erkende jeugdverenigingen. De Stad Kortrijk voorzag dit jaar €40.000 aan budget om dit te helpen bewerkstelligen.


Het grootste deel van het budget ging op aan duurzaamheidsinvesteringen. Zo werden bij Ro-Chiro twee rotte houten schuiframen vervangen door aluminium schuiframen met hoogisolerend glas. (€ 13.494,28). Jeugdhuis Bacchus vangt met de subsidie de kosten op voor het vernieuwen van het sanitair (totaal investering van € 8.340,08). De Kinderboerderij te Marke kreeg subsidies voor het plaatsen van een energiezuinige gascondensatieketel (€9.897,80).


Er wordt ook ingezet op inbraakbeveiliging. Via Formaat, de Vlaamse koepel van jeugdhuizen, werden jeugdhuizen Bacchus (Bellegem) en De Skjève Rechtn (Heule) inbraakveilig gemaakt (€ 5.945,68). De andere Kortrijkse jeugdhuizen werden in 2015 al aangepakt.


Bert Herrewyn: “We steken onze jeugdverenigingen een handje toe om mee te werken aan Kortrijk Klimaatstad. Met dergelijke investeringen verlagen we verder de uitstoot van CO².” In de periode 2013-2016 werd in totaal al voor 162.014,51 euro subsidies toegekend.


Wegenwerken 

Markebekestraat (IJzerpoort) - Baliestraat - Engelse Wandeling

Van 5 tot 23 december voert Eandis nutswerken uit in de Markebekestraat (tussen IJzerpoort en Hospitaalweg) en in de Baliestraat ter hoogte van de Druartstraat. Op dinsdag 6 januari werkt Eandis in de voormiddag ook nog in de Engelse Wandeling ter hoogte van het kruispunt met de Dumolinlaan. Plaatselijk wordt er hinder verwacht. Voor de werf in de Markebekestraat geldt een omlegging voor het verkeer met bestemming Bissegem en Kortrijk.


Hinder

Werf Markebekestraat (tussen IJzerpoort en Hospitaalweg)
Het verkeer richting Kortrijk en Bissegem wordt omgeleid via de Baliestraat – Dumolinlaan – Engelse Wandeling – Weggevoerdenlaan – Burg. Felix de Bethunelaan
Het éénrichtingsverkeer is enkel van toepassing t.h.v. de werken. Dat is tussen Markebekestraat - Hospitaalweg tot de rotonde met de Rekkemsestraat.


Werf Baliestraat (ter hoogte van het kruispunt met Druartstraat)
Er zijn enkel werken in het voetpad en de berm. De voetgangers worden omgeleid via het fietspad. Hierdoor zal er weinig tot geen hinder zijn op de rijbaan.


Engelse Wandeling (ter hoogte van het kruispunt met Dumolinlaan)
Het voet- en fietspad worden afgesloten. De voetgangers en fietsers kunnen gebruik maken van een gedeelte van de rijbaan. Er zal er beurtelings verkeer gelden.


Kennedylaan volgende week terug open voor verkeer

De werken in de President Kennedylaan - tussen de Munkendoornstraat en de Marionetten - zijn bijna klaar. De aannemer werkt volgende week alles af: groenaanleg, opbreken tijdelijke verharding, …. Uiterlijk tegen 9 december gaat de Kennedylaan terug open voor het verkeer. De omleidingen die werden ingesteld voor het autoverkeer en het openbaar vervoer worden dan opgeheven. Dit betekent dat de Groene Dreef en de  Rollegemknokstraat terug dubbelrichting worden.


Andere werven omgeving Kennedylaan:
- fietspad tussen Marionetten (Hoeve te Couckx) en het eco-veloduct Bruyningpad: afwerking voorzien eind februari 2017
- aanleg Ziekenhuisweg: openstelling eind maart 2017


Minister Tommelein zegt #Tankjewel