De nieuwsberichten en foto(s) die verschijnen op de onafhankelijke website van het KR-Nieuws worden gemaakt door onbezoldigde

medewerkers (vrijwilligers), gelieve dan ook geen teksten en foto(‘s) van deze website te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming

Gratis zoekertje plaatsen

Zoekertjes

Webcam Kortrijk

Protected by Copyscape Duplicate Content Check


Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker

KR Nieuws home

Het Weer

Fotospecials

Wetenschap

Zoekertjes

Videozone

Kr Nieuws Archief

Contact

TV Gids

Kortrijk - Heule - Bissegem - Bellegem - Rollegem - Marke - Kooigem - Aalbeke - Harelbeke - Avelgem - Zwevegem - Anzegem - Deerlijk - Gullegem - Heestert - Kuurne - Menen - Waregem

Kortrijk Regionaal Nieuws - West-Vlaams Nieuws

Uw zaak in de kijker

De drie Moren

Kortrijk koopt 6 nieuwe verkeersanalysetoestellen


Acht jaar geleden kocht de stad 6 verkeersanalysetoestellen. Ondertussen zijn ze aan vernieuwing toe. De stad koopt 6 nieuwe toestellen en gunde in het college van 28 november de opdracht aan de firma Krycer uit Ternat (€ 21.925,20 BTW incl.). De nieuwe radars leveren de digitale resultaten van de metingen eenvoudiger aan. Zo kunnen de gegevens sneller verwerkt worden.


Verkeersanalysetoestellen zijn niet te verwarren met “flitstoestellen”.  De onopvallende verkeersanalysetoestellen meten hoeveel voertuigen er passeren van de verschillende categorieën (tweewielers, auto’s of vrachtwagen ’s) en hoe snel ze rijden. Aan de hand van deze informatie kan de stad op objectieve wijze te weten komen of het snelheidsbeeld van een straat klopt. Wordt er te snel gereden of niet? Maar ook of de wegencategorisering klopt. Want bepaalde straten zijn naar gelang hun categorisering ingericht om meer of minder verkeer te verwerken. Zo kan een gewestweg meer verkeer aan dan een lokale verbindingsweg. Ook de tonnagebeperkingen wordt gestuurd op basis van deze metingen.


Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Meten is weten. Dergelijke toestellen zijn cruciaal om ons mobiliteitsbeleid te staven met objectieve gegevens. We kunnen er ook belangrijke evoluties mee meten, zoals een mogelijk toenemend gebruik van de fiets in onze stad. Het helpt ons bijvoorbeeld ook om objectief te kunnen oordelen over de noodzaak van het aanbrengen van snelheidsremmers in een straat."


Stad velt 27 Canadese populieren op Markebekepad wegens valgevaar


De 27 Canadese populieren langs het deel van het Markebekepad dat aanleunt tegen de visvijver zijn in veteranenfase. De bomen sterven af en zakken steeds dieper weg in de grond. De stad onderzoekt een heraanplant op dezelfde of een andere locatie.

De bomen vertonen elk jaar zwaar dood hout in de kruinen en sterven geleidelijk verder af. De stad snoeit nochtans geregeld het dood hout weg om de bomen zolang mogelijk te behouden. Bijkomend zakken de bomen door erosie steeds dieper weg in de grond. Dat leidt tot scheuren in het asfalt van het Markebekepad en zorgt voor onveilige situaties. Het college van burgemeester en schepenen heeft nu een velvergunning gekregen om deze bomen te vellen. De stad onderzoek momenteel de mogelijkheden voor een heraanplant op dezelfde of een andere locatie.


Scheuren in asfalt

Door erosie aan de oevers van de visvijver is de berm in en onder de boomwortels op bepaalde stukken zwaar onderspoeld. Sinds een jaar vertoont het geasfalteerd Markebekepad scheuren door de bomen die wegzakken. Bij herstel van het wegdek ontdekten de stadsmedewerkers holtes onder het wegdek. Deze holtes werden terug opgevuld, maar de stad stelde al snel nieuwe scheuren vast naast de herstelde breuken. Dit wijst erop dat de bomen blijven uitzakken. Oeververstevigingswerken bieden helaas geen oplossing. Het wortelgestel van de bestaande bomen is vertakt tot diep in de vijver. Verstevigen van de oevers kan hierdoor enkel na het vellen van de bomen. De bomen onaangeroerd laten betekent op korte termijn een potentieel gevaar voor gebruikers van het Markebekepad, de vissers en de panden in de omgeving van de visvijver


Het stadsbestuur is dus genoodzaakt om uit veiligheidsoverwegingen de bomen langs dat deel van Markebepad te vellen. De velvergunning hangt vanaf dinsdag 14 februari uit. Na een beroepsperiode van 30 dagen is deze definitief verleend. Binnenkort stelt de stad een aannemer aan die de werken na het broedseizoen realiseert.


Nieuwe Kortrijkse buurttuin in Astridpark


Het Astridpark in Kortrijk krijgt een nieuwe buurttuin. De tuin wordt een echte gemeenschapstuin waar iedereen uit de buurt samenwerkt, een ontmoetingsplaats waar buurtbewoners zonder tuin samen groenten kweken en de oogst delen. De nieuwe buurttuin gaat van start in maart 2017 en krijgt een subsidie van 6.765 euro. Het project is een samenwerking tussen de wijkteams van het OCMW en Leefmilieu.


Dit jaar werd de werking van de Proosdijtuin in de Proosdijstraat stopgezet. Het OCMW ging op zoek naar een nieuwe locatie om buurtbewoners die geen tuin hebben de mogelijkheid te geven om te tuinieren. De stad Kortrijk stelde een stuk van het Astridpark ter beschikking, gelegen aan het compostpaviljoen.

 

In de vroegere Proosdijtuin kwamen vooral mensen die zelf geen tuin hadden om te tuinieren en op zoek waren naar zinvolle tijdsbesteding.  Een deel van die mensen wil zich opnieuw engageren in de nieuwe Astridtuin. Maar het project gaat ruimer. De bedoeling is om deze keer de hele buurt aan te spreken en bijvoorbeeld ook de leerlingen van de basisscholen in de wijk bij de buurttuin te betrekken.  

 

Philippe De Coene: “De Astridtuin wordt een tuin voor de hele buurt waar mensen uit alle lagen van de bevolking terecht kunnen. Vanuit het OCMW zullen we erover waken dat mensen met een kwetsbaar profiel toegang blijven krijgen tot de tuin om hen zo een zinvolle tijdsbesteding te geven en sociaal contact te bevorderen.”


Bert Herrewyn: “Onze parken zijn mooie verblijfsruimtes, maar worden te weinig gebruikt. Met het openstellen van het Astridpark voor tuinieren, investeren we net in een beter en gedeeld gebruik ervan.” 


Het OCMW en Stad Kortrijk dienden bij de Vlaamse Landmaatschappij een dossier in om de aanleg van de nieuwe buurttuin te financieren. Bevoegd minister Joke Schauvliege kende een subsidie toe van 6.765 euro in het kader van een projectoproep met een totaalbudget van 
320.000 euro voor de inrichting van volkstuinen, met speciale aandacht voor de projecten die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Er werden 57 dossiers ingediend waarvan er 25 werden goedgekeurd. De subsidie zal onder andere aangewend worden om plantbakken, compostvaten en teelaarde aan te kopen.


SiteLock

Poëzie door Kortrijkzaan Christiaan Raes
               © foto jvgkVerleiding

Spinnend in een sponde
als kat en hond
en cocoonende vlinders
nu nog grijs,
straks kakelbont

voorlopig peis en vree
een poes gedwee
straks misschien: een muis miauwt
een kat die krauwt

wie weet: champagnefles
en bijenhoning

jij bent prinses
maar ik ben koning


18 Maart 2017 om 21:00 uur

Wie viert mee feest in drie moren?

Verjaardagsfeest Diane met

TRAVESTIESHOW


Ignace Baert 50 jaar op de planken

© foto JVGK