De nieuwsberichten en foto(s) die verschijnen op de onafhankelijke website van het KR-Nieuws worden gemaakt door onbezoldigde

medewerkers (vrijwilligers), gelieve dan ook geen teksten en foto(‘s) van deze website te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming

Gratis zoekertje plaatsen

Zoekertjes

Webcam Kortrijk

Uw activiteiten en nieuws in woord en beeld op KRN

E-Mail

@kr-nieuws

Protected by Copyscape Duplicate Content Check


Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker

KR Nieuws home

Het Weer

Fotospecials

Wetenschap

Zoekertjes

Videozone

Kr Nieuws Archief

Contact

TV Gids

Kortrijk - Heule - Bissegem - Bellegem - Rollegem - Marke - Kooigem - Aalbeke - Harelbeke - Avelgem - Zwevegem - Anzegem - Deerlijk - Gullegem - Heestert - Kuurne - Menen - Waregem

Kortrijk Regionaal Nieuws - West-Vlaams Nieuws

Uw zaak in de kijker

De drie Moren

Kortrijk koopt 6 nieuwe verkeersanalysetoestellen


Acht jaar geleden kocht de stad 6 verkeersanalysetoestellen. Ondertussen zijn ze aan vernieuwing toe. De stad koopt 6 nieuwe toestellen en gunde in het college van 28 november de opdracht aan de firma Krycer uit Ternat (€ 21.925,20 BTW incl.). De nieuwe radars leveren de digitale resultaten van de metingen eenvoudiger aan. Zo kunnen de gegevens sneller verwerkt worden.


Verkeersanalysetoestellen zijn niet te verwarren met “flitstoestellen”.  De onopvallende verkeersanalysetoestellen meten hoeveel voertuigen er passeren van de verschillende categorieën (tweewielers, auto’s of vrachtwagen ’s) en hoe snel ze rijden. Aan de hand van deze informatie kan de stad op objectieve wijze te weten komen of het snelheidsbeeld van een straat klopt. Wordt er te snel gereden of niet? Maar ook of de wegencategorisering klopt. Want bepaalde straten zijn naar gelang hun categorisering ingericht om meer of minder verkeer te verwerken. Zo kan een gewestweg meer verkeer aan dan een lokale verbindingsweg. Ook de tonnagebeperkingen wordt gestuurd op basis van deze metingen.


Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “Meten is weten. Dergelijke toestellen zijn cruciaal om ons mobiliteitsbeleid te staven met objectieve gegevens. We kunnen er ook belangrijke evoluties mee meten, zoals een mogelijk toenemend gebruik van de fiets in onze stad. Het helpt ons bijvoorbeeld ook om objectief te kunnen oordelen over de noodzaak van het aanbrengen van snelheidsremmers in een straat."


Wegenwerken in Kortrijk vanaf 16 januari

Omgeving Pottelberg: heropstart werken Watergroep vanaf 16 januari

De Watergroep start volgende week opnieuw met nutswerken in de omgeving van de Pottelberg. In de Pottelberg en de Kampstraat werden alle grote nutswerken eind vorig jaar afgerond. Vanaf 16 januari werkt De Watergroep op het kruispunt Aalbeeksesteenweg – Burg. F. de Bethunelaan en in de F. de Bethunelaan.


Aalbeeksesteenweg – Burg. F. de Bethunelaan
Van maandag 16 tot 20 januari werkt de Watergroep op de hoek Aalbeeksesteenweg – Burg. F. de Bethunelaan. Tijdens die werken blijft het verkeer mogelijk uitgezonderd één dag – wellicht 17 januari – waarop er geen verkeer mogelijk zal zijn vanop het kruispunt Pottelberg/Condédreef/ Aalbeeksesteenweg/ Burg. F. de Bethunelaan naar de Aalbeeksesteenweg en omgekeerd. De Aalbeeksesteenweg is die dag doodlopend.


Burgemeester F. de Bethunelaan
Vanaf maandag 23 januari legt de Watergroep nieuwe leidingen aan in de Burgemeester F. de Bethunelaan. Tijdens deze werken geldt er eenrichtingsverkeer in de Burg. F. de Bethunelaan vanaf het kruispunt met Condédreef tot aan de rotonde aan de Weggevoerdenlaan. Voor het verkeer in de omgekeerde richting is er een omlegging voorzien via Min. Vanden Peerenboomlaan en de Mgr. de Haernelaan of via de Weggevoerdenlaan en de Engelse Wandeling.

Na deze nutswerken kan de stad starten met de heraanleg van de schoolomgeving Pottelberg (maart-april 2017).

Kloosterstraat: nutswerken vanaf 16 januari

Eandis, het distributienetbedrijf voor gas en elektriciteit, voert vanaf 16 januari werken uit in de Kloosterstraat. De middendrukgasleiding onder het trottoir in de Kloosterstraat wordt vervangen.

Fasering

Omleggingen


FS - Challenge Run 2017


Valse bankbiljetten


20 december. Dinsdagavond op de Kortrijkse Kerstmarkt probeerden 3 franssprekende personen aan een chalet te betalen met een vals biljet van 20 euro. De attente handelaar weigerde het valse briefje en verwittigde de politie en het preventieteam van de stad. Het WinkelInformatieNetwerk (WIN) stuurde een aandachtsvestiging naar alle winkeliers en horeca in de buurt. Zoals gewoonlijk gebeurt dit meestal telefonisch, zodanig dat de aangesloten leden héél vlug verwittigd worden van dergelijke praktijken en op hun hoede zijn. Politiezone Vlas vraagt om alle verdachte gedragingen te melden aan 101. Minder dringende zaken kunnen gemeld worden aan meldpunt@pzvlas.be of met de gratis app 'Digiloket PZ Vlas'.


Aanrijding op kruispunt Antoon Van Dycklaan met Open Veld te Kortrijk


20 december. Bij valavond omstreeks 17u15 kwam het tussen een fietser (C.V. uit 8520 Kuurne) en autobestuurder (J.F. uit 8500 Kortrijk) tot een aanrijding. Fietser is licht gewond over gebracht naar de spoeddienst


Drie jongemannen op heterdaad betrapt


21 december. Vroeg in de morgen (03:45u) betrapt een alert politieteam 3 jonge fietsdieven aan de fietsstalplaats in de Minister Tacklaan. Zij probeerden er elk een fiets te stelen. De daders werden naar het commissariaat overgebracht waar de drie te bevestiging de camerabeelden van hun actie mochten bekijken.


Nieuwe Kortrijkse buurttuin in Astridpark


Het Astridpark in Kortrijk krijgt een nieuwe buurttuin. De tuin wordt een echte gemeenschapstuin waar iedereen uit de buurt samenwerkt, een ontmoetingsplaats waar buurtbewoners zonder tuin samen groenten kweken en de oogst delen. De nieuwe buurttuin gaat van start in maart 2017 en krijgt een subsidie van 6.765 euro. Het project is een samenwerking tussen de wijkteams van het OCMW en Leefmilieu.


Dit jaar werd de werking van de Proosdijtuin in de Proosdijstraat stopgezet. Het OCMW ging op zoek naar een nieuwe locatie om buurtbewoners die geen tuin hebben de mogelijkheid te geven om te tuinieren. De stad Kortrijk stelde een stuk van het Astridpark ter beschikking, gelegen aan het compostpaviljoen.

 

In de vroegere Proosdijtuin kwamen vooral mensen die zelf geen tuin hadden om te tuinieren en op zoek waren naar zinvolle tijdsbesteding.  Een deel van die mensen wil zich opnieuw engageren in de nieuwe Astridtuin. Maar het project gaat ruimer. De bedoeling is om deze keer de hele buurt aan te spreken en bijvoorbeeld ook de leerlingen van de basisscholen in de wijk bij de buurttuin te betrekken.  

 

Philippe De Coene: “De Astridtuin wordt een tuin voor de hele buurt waar mensen uit alle lagen van de bevolking terecht kunnen. Vanuit het OCMW zullen we erover waken dat mensen met een kwetsbaar profiel toegang blijven krijgen tot de tuin om hen zo een zinvolle tijdsbesteding te geven en sociaal contact te bevorderen.”


Bert Herrewyn: “Onze parken zijn mooie verblijfsruimtes, maar worden te weinig gebruikt. Met het openstellen van het Astridpark voor tuinieren, investeren we net in een beter en gedeeld gebruik ervan.” 


Het OCMW en Stad Kortrijk dienden bij de Vlaamse Landmaatschappij een dossier in om de aanleg van de nieuwe buurttuin te financieren. Bevoegd minister Joke Schauvliege kende een subsidie toe van 6.765 euro in het kader van een projectoproep met een totaalbudget van 
320.000 euro voor de inrichting van volkstuinen, met speciale aandacht voor de projecten die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. Er werden 57 dossiers ingediend waarvan er 25 werden goedgekeurd. De subsidie zal onder andere aangewend worden om plantbakken, compostvaten en teelaarde aan te kopen.


Fotospecial Challenge Run 2017