De nieuwsberichten en foto(s) die verschijnen op de onafhankelijke website van het KR-Nieuws worden gemaakt door onbezoldigde

medewerkers (vrijwilligers), gelieve dan ook geen teksten en foto(‘s) van deze website te gebruiken voor andere doeleinden zonder toestemming

Gratis zoekertje plaatsen

Zoekertjes

Webcam Kortrijk

Protected by Copyscape Duplicate Content Check


Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker Uw zaak in de kijker

Kortrijk - Heule - Bissegem - Bellegem - Rollegem - Marke - Kooigem - Aalbeke - Harelbeke - Avelgem - Zwevegem - Anzegem - Deerlijk - Gullegem - Heestert - Kuurne - Menen - Waregem

Kortrijk Regionaal Nieuws - West-Vlaams Nieuws

Uw zaak in de kijker

De drie Moren

Steenstraat krijgt eindelijk heraanleg

De Steenstraat is al jaren in slechte staat. Behalve de heraanleg van de straat (1,2 km) is ook de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel noodzakelijk waardoor dit een zwaar investeringsdossier is. Het college van burgemeester en schepenen gunde gisteren de studieopdracht voor de heraanleg van de Steenstraat tussen de Heulsekasteelstraat en de R8.


De Steenstraat ten noorden van de R8 wordt heraangelegd door Aquafin. Doordat het project zich binnen het aandachtsgebied van de Heulebeek bevindt en bijgevolg heel belangrijk is voor de kwaliteit van de Heulebeek werd door de VMM beslist dat Aquafin dit project zal uitvoeren. De stad staat in voor de heraanleg van het deel tussen de R8 en de Heulsekasteelstraat. De kost voor de aanleg van de riolering wordt 75% gesubsidieerd door de VMM. De stad vroeg hiervoor in de loop van 2016 subsidies aan.

Axel Weydts, schepen van Openbare Werken: “We zijn er ons van bewust dat de Steenstraat in Heule in zeer slechte staat is. Wegens de koppeling met een rioleringsdossier van Vlaanderen en door de grote omvang van de werken, werd het dossier telkens opnieuw uitgesteld. Daar komt nu verandering in. Dit is de eerste stap naar een gloednieuwe Steenstraat. In het najaar hopen we in overleg te kunnen gaan met de bewoners over de toekomst van hun straat."

Aquafin startte ondertussen de studie al op voor het deel boven de R8. Gisteren gunde het college van burgemeester en schepenen de studieopdracht voor het deel tussen de R8 en de Heulsekasteelstraat aan Studiebureau Demey voor een bedrag van € 90.115 (incl. BTW). Uiteraard gebeurt het ontwerp in overleg met de bewoners, ondernemers, MPI Zonnebloem en VBS Spes Nostra. De kostprijs voor de realisatie van dit deel wordt geraamd op € 1,25 miljoen Euro. De uitvoering van de werken is gepland in 2020.


Spoorwerken Bissegem:

Schoonwaterstraat afgesloten ter hoogte van de Heulsestraat

Om de spoorovergang te kunnen afwerken werd gisteren de Schoonwaterstraat afgesloten ter hoogte van de Heulsestraat. Bewoners en bezoekers van de wijk moeten lokaal omrijden via de Monica Devriesestraat.

Overweg Heulsestraat opnieuw open op 29 april

Op zaterdag 29 april gaat de overweg in de Heulsestraat opnieuw open voor het verkeer. Enkel de overweg in de Bissegemsestraat is dan nog afgesloten tot en met 6 mei.


Proefproject in Munkendoornstraat


Het stadsbestuur wil de fietsverbinding tussen Rollegem en Kortrijk veiliger maken en start op 2 mei 2017 een proefproject: De Munkendoornstraat wordt voor 6 maanden afgesloten voor het doorgaand verkeer. De stad stelde deze maatregel voor aan de bewoners in februari 2016. De uitvoering werd uitgesteld tot na de werken aan de President Kennedylaan.


De stad plaatst in de Munkendoornstraat tussen huisnummers 202 en 222, midden op de rijweg kleefborduren. Enkel landbouwvoertuigen kunnen hier over rijden. In de bermen komen er betonnen blokken. Deze “tractorsluis” onderbreekt de Munkendoornstraat. Het doorgaand autoverkeer richting Rollegem wordt omgeleid via de Marionetten. Het verkeer met bestemming Bellegem via de Doornikserijksweg. Fietsers, bromfietsers en landbouwvoertuigen kunnen wel door. Alle woningen blijven uiteraard bereikbaar. De woningen ten noorden van de onderbreking zijn bereikbaar via de President Kennedylaan en de Munkendoorstraat, de Groene Dreef, de Elleboogstraat of de Walleweg. De woningen  ten zuiden van de onderbreking via de Rollegemsestraat. De snelheid en intensiteit van het verkeer in de Walleweg, de Munkendoornstraat, de Groene Dreef en de Marionetten werd onlangs gemeten. Tijdens de proefopstelling en na 6 maanden meten we opnieuw en volgt een evaluatie van de resultaten. Op basis van de metingen stelde de stad vast dat de snelheidsnorm in de Walleweg wordt overschreden. Daarom plaatst de stad een snelheidsremmer (een verkeerskussen) net voor het binnenrijden van de zone 30.


Axel Weydts, schepen van Mobiliteit: “We willen dit proefproject alle kansen geven. Met deze knip reserveren we één van de wegen tussen Hoog Kortrijk en Bellegem - Rollegem voor onze fietsers. De wagens kunnen gebruik maken van de andere alternatieven. Hopelijk kunnen we na zes maanden positief evalueren." 


SiteLock

Poëzie door Kortrijkzaan Christiaan Raes
               © foto jvgkKunstenaarsleed

Rustend langs de Leie
Reve en Raveel
Vraagt Raveel
“Gerard hoe voelt Uw deel ?
“Zwijg, Roger,
als een mottige makreel “.

Bij mij niet beter, zucht Roger,
als een uitgeblutst penseel

-----------------------------------

Lente

Lust
Lenige Lende
Hippe hinde
Lieve Sloerie
Leuke slet
Krakend bed

—--------------------------------

De straatzanger

Er is reeds veel gezegd
er is reeds veel geschreven
toch blijft het des mensens streven
om de roerselen der ziel

de scala van emoties
van geluk, liefde en verdriet
vluchtig en fragiel
te vangen in een lied
—––-—––––––-—––-—-—–-
Kokopelli doet het weer !!! - Fotospecial