Kort Regio Nieuws

Kortrijk Regionaal Nieuws

KRN


Kortrijk - Heule - Bissegem - Bellegem - Rollegem - Marke - Kooigem - Aalbeke - Harelbeke - Avelgem - Zwevegem - Anzegem - Deerlijk - Gullegem - Heestert - Kuurne - Menen - Waregem

Regio Nieuws

Laatste oudstrijder WO II Albert Delaere 102 jaar is niet meer


Heule is in de rouw , de laatste oudstrijder Albert Delaere van de tweede wereldoorlog is niet meer . Nadat hij zondag avond onwel werd , en overgebracht naar AZ Groeninge is hij daar overleden . Op 19 januari vierde Albert zij 102é verjaardag nog in rusthuis ter Melle in Heule. Ook op 11 novenber woonde Albert nog de plechtigheid mee op Heuleplaats (foto).  Albert was de jongste van drie. / Samson  / foto krnieuws samson

Gele hesjesmanifestatie te Kortrijk

 

Kluifrotonde te Kortrijk bezet door één moedig Geel Hesje. Na een oproep op facebook, zouden enkele Gele Hesjes de drukke kluifrotonde aan Den Appel blokkeren. Martin Vandenbulcke de

initiatiefnemer van de Kortrijkse gele hesjes was present.

 

Spijtig genoeg hadden zijn facebookvrienden (?) die beloofden mee te werken

hun kat gestuurd Dus....één manifestant protesteerde tegen de hoge taksen op

brandstofprijzen en de toenemende levensduurte.

 

Of de bezetting méér files dan anders op kluifrotonde veroorzaakte is de vraag. / LBB / foto krnieuws / LBB

Op driekoningen kiest Sente mooiste koning !

 

Tijdens de nieuwjaar receptie in Sente werd de mooiste koning gekozen . De jury bestond uit  Carine Dewaele burgemeester van Lendelede , Ann Messelier schepen van Kuurne en Stephanie Demeyer van team burgemeester Kortrijk . Samson  /  foto krnieuws / samson

Kuurne viert Nieuwjaar !!

 

Zondag vanaf 11u konden de inwoners genieten van een hapje en drankje op het kerkplein in Kuurne . De burgemeester Francis Benoit stelde zijn schepenen voor . Ook Frans Debrulle (84j) kandidaat van The Voice Senior was van de partij en trakteerde het publiek op enkele liedjes . Samson / foto krnieuws /samson

Wereldlichtjesdag: kaarsjes voor overleden kinderen

 

Op 9 december- staken mensen om 19 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Sinds een 2-tal jaar gebeurt dit in onze provincie via gezamenlijke herdenkingsmomenten in Ieper, Brugge, Diksmuide, Roeselare en Kortrijk, georganiseerd door het Huis van de Mens en meerdere partners. De opkomst voor deze stille wake groeit jaar na jaar. Het is een traditie die overwaaide uit Amerika.

 

In Kortrijk ging deze actie door aan het Sint-Amandsplein. Ongeveer 180 deelnemers maakten een lichtcirkel met kaarsjes rondom het plein. Na een ingetogen moment met akoestische muziek, konden de deelnemers koude en wind vergeten bij een warm drankje. / LBB / foto krnieuws / LBB

Kerst in 't Steegske

 

In Bissegem waren er ze voorbije vrijdag vlug bij om de eindejaarsfeesten in te zetten. In 't Steegske tussen de kerk en 't Koningshof zat er een gezellig Kerstmarktje verscholen. Tientallen bezoekers konden aan de kraampjes reeds

hun Kerstkadootjes voor onder hun eigen Kerstboom kiezen.

 

Natuurlijk kon men er ook iets warm eten (stoofpotje) of drinken. Ook de échte Kerstman was van de partij. De organisatie van het gebeuren lag bij de horecazaken

 

"Kroeg 't Koningshof" en eet-en praathuis "'t Verschil". Voor de kinderen was er de workshop Graffiti en kindergrime. The MG Brothers waren "crazy before Christmas". / LBB / foto krnieuws / LBB

BISSEGEM Reuzenstoet Bissegem

 

Zaterdagnamiddag, in een lekker herfstzonnetje, dansten de reuzen voor het tweede jaar door de straten van Bissegem. Opening van de stoet gebeurde met de jonge telg -de kleine(?) Emma- dochter van de Kortrijkse reuzen, Manten en Kalle.

 

Daarna de Bissegemse reuzen Minneke en Bertrand gevolgd door een twintigtal reuzen uit de nabije of verdere omgeving. Zoals verleden jaar was er terug enorme interesse voor het Bissegemse gebeuren. Trouwens is Bissegem een van de weinige dorpen die nog een reuzenstoet in ere houden. LBB / foto krnieuws / LBB

 

Er waren deze keer héél veel handenschuddende politiekers onder de toeschouwers !!!

Oldtimer meeting & Rondrit in woon-zorgcentrum Eigentijd in Kuurne


Vrijdag namiddag was het voor de bewoners van het woon en zorgcentrum Eigentijd uit de Doornenstraat in Kuurne echt feest . Er werd een oldtimer meeting met rondrit georganiseerd waar een 30 tal voertuigen op afkwamen , waaronder een Jaguar van 1958 .De rondrit starte op de parking van het Woon-zorg centrum via de Vijverhoek naar Sint -Katherina dan Stokerijhoek , Abeelhoek om tenslotte na 15 km en half uurtje rijden terug aan het Woon-Zorgcentrum te eindigen . Voor de bewoners was er ook taart en koffie voorzien . Dus een dag om nooit te vergeten Samson / foto kr-nieuws / samsonPlechtige aanstelling van Zahra D'Haene als Tineke van Heule 2018


Op zaterdag avond werd Zahra D'Haene officieel aangesteld in het O.C in Heule als Tineke van Heule 2018! De eerste ere-dame was Marjolein De Vlaminck en tweede ere-dame Kaat Verhenne. Er waren 10 kandidates voor het lint van Tineke van Heule 2018. De schepenen Bert Herrewyn (links) en Wout Maddens (midden) overhandigden de ruikers bloemen in naam van de stad Kortrijk, rechts zie je schepen Arne Vandendriessche. De avond werd afgesloten met een prachtig vuurwerk. / Samson


Kortrijk Stad betreurt plotse eenzijdige sluiting van Kortrijkse Groothandelsmarkt

Het Kortrijkse stadsbestuur stelde gisteren met verstomming vast dat enkele grote spelers plots zelf de stekker uit de Kortrijkse Groothandelsmarkt trekken. In een scherpe facebookpost liet de KGM weten dat zij een laatste markt organiseren op vrijdag 31 augustus. Dit zonder enige vorm van overleg of aankondiging vooraf. Ook de raadsman van de stad is verrast door deze plotse wending. De stad leverde de voorbije maanden vele inspanningen om de KGM te laten voortbestaan. Kennelijk bepalen een drietal grote spelers nu het lot van vele kleine handelaars. De stad betreurt deze beslissing aangezien er op 3 juli 2018 dankzij de bemiddeling van de Vlaamse ombudsman een princiepsakkoord was tussen alle partijen over de doorstart van de KGM. 

Kortrijk Sloopwerken panden Zwevegemsestraat starten half september

Stad Kortrijk heeft de vergunningen afgeleverd voor de sloop van een aantal gebouwen in de Zwevegemsestraat (nummers 7 tot 31). De panden van de Riley tot en met het Mercuriusgebouw maken oa plaats voor huizen, een kinderopvang (vzw Effect) Kantoor (VZW Umbuntu). Ook het appartementsgebouw voor de Cinépalace wordt afgebroken. De Cinépalace zelf blijft behouden en wordt grondig gerenoveerd. De sloopwerkzaamheden gaan van start in de week van 17 september. Ook de vergunning voor 6 nieuwe stadswoningen op de Mercurius-site is goedgekeurd. Ondertussen zijn de werken aan de muur van de buurttuin van het Palacehof volop bezig.


Wout Maddens, schepen van Bouwen en Wonen: "Na veel procedures en vergunningen kunnen de slopingswerken eindelijk van start gaan half september. Het eindresultaat moet niet min of niet meer een grondige facelift betekenen van de belangrijke toegangspoort tot de stad die de Zwevegemsestraat ontegensprekelijk is." / foto krnieuws / jvgk

Kortrijk Stad legt maatregelen op voor café Hermana na aanhoudend nachtlawaai

Café Hermana op de Vlasmarkt krijgt tijdelijk enkele maatregelen opgelegd na voortdurende klachten over nachtlawaai. De maatregelen gelden sinds gisteren (15 augustus). De problemen rond de geluidsoverlast slepen al maanden aan. De politie kwam al geregeld ter plaatse na klachten over geluidsoverlast door te harde muziek in het café en nachtrumoer van klanten op het terras. De uitbaters werden zowel mondeling als schriftelijk al meermaals aangemaand om aan die klachten tegemoet te komen. Ook een overleg met de burgemeester, buurtbewoners en andere café-uitbaters bracht geen soelaas. De gemaakte beloftes werden niet gerespecteerd door café Hermana. De burgemeester ziet zich hierdoor genoodzaakt om bestuurlijk-preventieve maatregelen te nemen om de nachtrust van de omwonenden te garanderen.


Sancties

Café Hermana krijgt een verbod opgelegd om elektronisch versterkte muziek af te spelen tot en met 1 september. De uitbaters krijgen eveneens een verbod om een terras te plaatsen zolang er geen vergunning is. Tot slot krijgen ze een waarschuwing dat bij één volgend feit van overlast de permanente nachtvergunning wordt ingetrokken. De stad doet inspanningen om het sociale leven in en rond het stadscentrum aangenaam te houden voor buurtbewoners. Dat betekent dat ze ook maatregelen moet nemen om overlast aan te pakken. / foto krnieuws / jvgk

Studenten Hogeschool VIVES campus Kortrijk maken folder rond partnergeweld in Kortrijk

 

KORTRIJK ln 2017 kreeg Kortrijk 192 meldingen binnen van partnergeweld. Toch is dit thema nog steeds taboe. Het stedelijk preventieteam van Kortrijk wil dit doorbreken, in samenwerking met acht studenten van Hogeschool VIVES campus Kortrijk en partners die werken rond dit thema. ln het kader van hun bachelorproef deden destudenten onderzoek naar intrafamiliaal geweld. Naast een literatuurstudie en het verzamelen van cijfergegevens bezochten de studenten organisaties binnen en buiten Kortrijk die werken rond deze problematiek, zowel preventief als curatief. Als eindproduct voor hun bachelorproef kozen ze voor een folder waarin slachtoffers van partnergeweld lezen waar ze terecht kunnen voor hulp. Dit gebeurde in samenwerking met Stad Kortrijk, het Stedelijk Preventieteam Kortrijk, Politiezone VLAS en Justitiehuis Kortrijk. In het stadsmagazine van juli komt dit al aan bod. Het stadsbestuur wil bovendien op basis van de verzamelde cijfers en gegevens een verdere campagne uitwerken. Waar kan je terecht? CAW Zuid-West-Vlaanderen CAW is de sleutelorganisatie binnen het thema partnergeweld. Kom je in aanraking met geweld in het gezin? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met het CAW Zuid-West-Vlaanderen. De dienst staat in voor onthaal, opvang en begeleiding van slachtoffers of omstaanders van partnergeweld.Samen met het slachtoffer wordt gezocht naar een geschikt hulpaanbod en op maatgerichte zorg. De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijblijvend. Het beëindigen van geweld is prioritair zodat de relatie voor zowel slachtoffer als dader beter leefbaarwordt. Hierdoor wordt er zowel daderbegeleiding als koppeltherapie aangeboden.

 

CAW Zuid-West-VlaanderenVoorstraat 53

8500 Kortrijk056 53 21 51

 

KORTRIJK Stad Kortrijk pakt gevaarlijk kruispunt aan


De stad pakt binnenkort het gevaarlijk kruispunt Hugo Verriestlaan/Wandelingstraat/Lode de Boningelaan/Graaf Boudewijn IX-laan aan. Ook de Wandelingstraat (tussen Veldstraat en de spoorwegbrug) wordt vernieuwd. 


Voor men deze heraanleg start, legt de Watergroep eerst een nieuwe waterleiding aan.Verkeerssituatie tijdens de werken van de WatergroepTijdens de werken zijn de werkzones afgesloten voor alle verkeer, voetgangers hebben wel steeds doorgangHugo Verriestlaan ter hoogte van de Lode de Boningelaan: van 6 tot 10 augustus afgesloten voor alle verkeer, omleiding is voorzien via de Lode de Boningelaan en Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan.


Lode de Boningelaan: van 13 tot 17 augustus afgesloten voor alle verkeer, omleiding is voorzien via de Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan. Passionistenlaan: van 20 tot 22 augustus afgesloten voor alle verkeer.Wandelingstraat: van 23 augustus tot 7 september geldt hier éénrichtingsverkeer in de richting van de Veemarkt en een parkeerverbod langs de kant bewoning.Wandelingstraat: vanaf 7 september start men met het overkoppelen van de aansluitingen, verkeer in beide richtingen is dan terug mogelijk, er geldt enkel nog parkeerverbod. / foto krnieuws / jvgk

HEULE Wegmarkeringen in Kortrijksestraat in Heule Van maandag 6 augustus tot vrijdag 10 augustus worden wegmarkeringen aangebracht in een deel van de Kortrijksestraat in Heule. (deel tussen Heuleplaats en Stijn Streuvelslaan). Hierdoor geldt in dit deel van de Kortrijksestraat éénrichtingsverkeer richting Kortrijk. Verkeer komende vanuit Kortrijk met bestemming Heuleplaats wordt omgeleid via de Stijn Streuvelslaan. / foto JVGK

URSEL  Op zaterdag 29 september zal een krn medewerker (LBB) een wandeling mee-begeleiden met de natuurkudde in Ursel. Het is plus/minus een samenzijn van 2 uren met de herderin, haar 200 schapen tellende kudde en meestal vier Border Collies. De wandeling gaat door het Drongengoedbos te Ursel naar het heidegebied waar de schapen bepaalde vegetaties weg-eten om de bestaande heide te laten opgroeien. Onderweg maakt de herderin je wegwijs in de talrijke kruidjes die onderweg groeien en hoe zij de kudde in bedwang houdt met haar honden. Je ziet de Border Collies de schapen bij elkaar drijven zélfs in het dicht-bestruikte bos. De herderin en haar schapen verliezen geen enkel dier uit het oog. Deze wandeling laat je onthaasten uit het drukke leven, laat je kennis maken met het herder-(in) zijn, en je maakt op unieke manier kennis met de natuur in de omgeving. Niet alleen voor volwassenen ook voor kinderen zal deze wandeling een onvergetelijk item zijn in het leven. Let wel: er zijn geen honden toegestaan op deze wandeling. En het aantal deelnemers wordt beperkt gehouden. Vlug inschrijven en meerdere info kan je op onderstaande link vinden. / LBB / foto JVGK


Meer info: vormingplusmzw

KORTRIJK INRIJLES ondergrondse parkings voor senioren (60+) GRATIS Op zondag 30 september 2018, tussen 10.30 en 12.30 uur, organiseert het Kortrijkse parkeerbedrijf Parko opnieuw een gratis cursus 'inrijles ondergrondse parkings voor senioren (60+)'. De inrijles vindt deze keer plaats in de ondergrondse parking Budabrug aan de Dam 2 in Kortrijk; naast de nieuwe Budalys-serviceappartementen vlakbij de Budabrug .  Medewerkers van Parko zullen aan de deelnemende cursisten, die met hun eigen wagen komen en rijden,  uitleggen hoe men veilig de ondergrondse parking moet in- en uitrijden, in de parking parkeert en hoe men het bankkaart- en abonneesysteem, om de parking in en uit te kunnen rijden, dient te gebruiken. Kortparkeerders kunnen parking Budabrug enkel in door gebruik van hun bankkaart, abonnees met hun eigen badge en nummerplaatherkenning. Na de les biedt zorggroep Heilig Hart alle deelnemers een versgemaakt bakje koffie aan in de vlakbij gelegen cafetaria van zorggroep Heilig Hart. De voorzitter van Parko, Axel Weydts, zal alle cursisten verwelkomen. Wanneer: zondag 30 september 2018, tussen 10u30 en 12u30 Waar: Parking Budabrug, de medewerkers van Parko wachten u op aan de ingang van de parking waar u binnenrijdt met uw wagen.Deelname: gratis (koffie inbegrepen)Inschrijven voor deze inrijles kan tot en met woensdag 26 september 2018, naar het algemeen emailadres van Parko: info@parko.be of telefonisch op het nummer 056/28.12.12

KORTRTIJK Openluchtzwembad Abdijkaai langer open op vrijdag 3 augustus

 

Vrijdag 3 augustus kan je zwemmen in het openluchtzwembad Abdijkaai tot 22 uur i.p.v. tot het normale sluitingsuur van 19.15 uur.

 

Het wordt opnieuw tropisch warm eind deze week. Voor jong en oud wordt het zoeken naar plaatsen die afkoeling kunnen brengen. Het openluchtzwembad Abdijkaai is de perfecte plaats om dat te doen. Zwembadbeheerder Lago en de uitbaters van de cafetaria sloegen daarom de handen in elkaar om een eerste avondzwemsessie aan te bieden.

 

Zwembadbezoekers kunnen op vrijdag 3 augustus zwemmen tot het donker wordt. De deuren sluiten om 21 uur, zwemmen kan nog tot 22 uur. Let wel, enkel het fonteinbad blijft open. In het diepe bad vindt op dat moment een training van de waterpoloclub plaats.

 

Arne Vandendriessche, schepen van Mensen en Gebouwen: "Met dit warme weer is het zonde dat mensen zich ’s avonds niet kunnen verfrissen in het openluchtzwembad. Dit was trouwens de drukste maand juli in jaren. Daarom ben ik zeer blij dat Lago wil meegaan in een avondopening. Indien succesvol, is dit zeker voor herhaling vatbaar.” / foto krnieuws / jvgk

WAREGEM  Twee studenten winnen bijna € 3000 dankzij prachtige reis door Europa Op 11 juli begonnen zes studenten aan het avontuur van hun leven. Liftend als duo zouden ze Europa volledig doorkruisen om daarbij de allermooiste steden te ontdekken. Daarbovenop konden de avonturiers daardoor € 5000 winnen. Afgelopen vrijdag kwamen de studenten terug aan in Waregem, waar hun tocht ook begon, voor het grote slotevenement. Familie en vrienden waren afgezakt naar Waregem om hun favoriete duo te zien aankomen op het bedrijfsterrein van STAS. De studenten waren per twee vertrokken op een avontuurlijke roadtrip waarbij ze door snel te liften elke dag geld konden verdienen. Elke kilometer bracht één euro op, maar alleen voor wie eerst op de eindbestemming van de dag was. De anderen konden slechts de aftellende geldklok achterna hollen in de hoop nog enkele euro’s mee te pikken. Drie euro per minuut ging ervan af, geen evidentie om dat in te halen. Toch zaten de duo’s elkaar gedurende de volledige trip heel nauw op de hielen. Naast het liften waren er ook heel wat centen te verdienen met de opdrachten die in elke stad gespeeld werden. Zo hebben ze de Romeinse geschiedenis van Nîmes herleefd, tapas ontdekt in Barcelona en de Praagse Lente uit de doeken gedaan aan menig verdwaald toerist. Een culturele, maar spannende onderdompeling die elke dag zo’n €200 kon opbrengen. Als laatste konden de duo’s ook nog een pak geld verdienen door leuke en kwalitatief goede filmpjes te maken voor sociale media. De wedstrijd werd gespeeld en was tot de laatste dag extreem spannend. Pas op het einde van het slotevenement werden de duo’s uit hun lijden verlost en kregen ze te horen wie uiteindelijk het grootste bedrag verzameld had en dat ook mee naar huis mocht nemen. Bavo & Hendrik bleken de gelukkige winnaars en sleepten €2779,45 in de wacht. Ze ontvingen een grote cheque van Francis Heyse, de CEO van STAS, en vierden samen met de andere studenten de fantastische tocht die ze samen maakten. Op naar een volgende editie / foto GF

Kortrijk Stad legt maatregelen op voor café Hermana na aanhoudend nachtlawaai

Café Hermana op de Vlasmarkt krijgt tijdelijk enkele maatregelen opgelegd na voortdurende klachten over nachtlawaai. De maatregelen gelden sinds gisteren (15 augustus). 

 

De problemen rond de geluidsoverlast slepen al maanden aan. De politie kwam al geregeld ter plaatse na klachten over geluidsoverlast door te harde muziek in het café en nachtrumoer van klanten op het terras. De uitbaters werden zowel mondeling als schriftelijk al meermaals aangemaand om aan die klachten tegemoet te komen. Ook een overleg met de burgemeester, buurtbewoners en andere café-uitbaters bracht geen soelaas. De gemaakte beloftes werden niet gerespecteerd door café Hermana. De burgemeester ziet zich hierdoor genoodzaakt om bestuurlijk-preventieve maatregelen te nemen om de nachtrust van de omwonenden te garanderen. 

 

Sancties

Café Hermana krijgt een verbod opgelegd om elektronisch versterkte muziek af te spelen tot en met 1 september. De uitbaters krijgen eveneens een verbod om een terras te plaatsen zolang er geen vergunning is. Tot slot krijgen ze een waarschuwing dat bij één volgend feit van overlast de permanente nachtvergunning wordt ingetrokken.

 

De stad doet inspanningen om het sociale leven in en rond het stadscentrum aangenaam te houden voor buurtbewoners. Dat betekent dat ze ook maatregelen moet nemen om overlast aan te pakken. / foto krnieuws / jvgk

KORTRIJK Drie minderjarige fietsendieven opgepakt dankzij alertegetuige De politiezone Vlas kon op vrijdag 27 juli 2018 drie jongemannen oppakken die verdacht worden van fietsdiefstallen inKortrijk.Feiten Op vrijdagmorgen 27 juli 2018 omstreeks 2.30 uur konden de interventieteams van de PZ Vlas 3fietsendieven oppakken in de Minister Tacklaan aan de achterzijde van het station. Een alertegetuigen had het drietal opgemerkt en de politie verwittigd. De drie daders hadden al twee fietsengestolen.Het trio werd opgepakt en overgebracht naar het politiecommissariaat voor verder onderzoek. / foto JVGK

KORTRIJK Poëziebus komt voor het eerst naar Kortrijk Van 6 tot en met 12 augustus toert de Poëziebus door Nederland en België. Deze bustournee brengt 20 podiumdichters uit beide landen in één week van Kortrijk naar Amsterdam.Op maandag 6 augustus doet de bus zijn eerste halte aan in Kortrijk, en vertrekt van daaruit voor de rest van de tour door Vlaanderen en Nederland.Workshops op het slamkamp De Poëziebus Tour, die in 2015 een vliegende start kende, is inmiddels uitgegroeid tot een kunstkaravaan: Een bus vol dichters, een mobiel podium en een uitgebreid randprogramma. Prima aanvulling dus voor het gelijk lopende slamkamp, dat plaatsvindt van 6 tot 8 augustus, in de lokalen van muziekcentrum Track aan het Conservatoriumplein. Deelnemers aan het slamkamp kunnen die dag meerdere workshops volgen, georganiseerd door de podiumdichters van de poëziebus ;*Muziek en poëzie*kwetsbaarheid als superkracht*Poëzie in de openbare ruimte*Hier op deze plek - beeldende poëzieDeelnemende dichtersDe 20 podiumdichters die deelnemen aan de tour vertegenwoordigen alle genres en stijlen die ons taalgebied biedt. Een optreden van Poëziebus is daarom niet alleen een perfecte introductie tot de podiumdichtkunst, maar vooral een feestje voor iedereen die, doorgewinterd of niet, van poëzie houdt. De deelnemende dichters zijn:Lucie de Droom, Laure-Anne Vermaercke, Lindah Nyirenda, De Alchemist, Erika De Stercke, Onias Landveld, Karin van Kalmthout, Kristien Spooren, Maxime Garcia Diaz, Steven Graauwmans, Insayno, Sabina Lukovic, Flow 5, Tijgerlelie Wijnhard, Jan Wagenaar, Noctu, Dorien Dijkhuis, Rommelhond, Hind Eljadid, Nick J. SwarthSlamkamp 6-8 augustus / poëziebus 6 augustus * pand A-conservatoriumplein 1 * 8500 Kortrijk * gratis deelname (16-30j) * inschrijven via bibliotheek@kortrijk.be Meer info:An Vandersteene, schepen van Cultuur, 0475 68 62 01 Poeziëbus 2018 is een initiatief van de Stichting Poëziebus en Poëziebus vzw. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met diverse (lokale) partners en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse gemeentes en lokale fondsen.


Poeziëbus 2018 is een initiatief van de Stichting Poëziebus en Poëziebus vzw. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met diverse (lokale) partners en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en diverse gemeentes en lokale fondsen.

KORTRIJK Aanpassingswerken rotonde Burg. LambrechtlaanVan 6 augustus tot 31 augustus voert de stad aanpassingswerken uit aan de rotonde in de Burgemeester Lambrechtlaan. Deze werken zijn nodig om tijdens de bouw van de wegtunnel onder de Zandstraat (Stationsproject) alternatieven te bieden voor het verkeer. De stad voert de werken uit in de zomervakantie omdat er dan minder verkeer is en alle werken klaar zijn tegen de start van het nieuwe schooljaar.Verkeerssituatie tijdens de werken: Tijdens de werken is de rotonde Burg. Lambrechtlaan afgesloten voor het verkeer. Voetgangers kunnen wel altijd door. Fietsverkeer in de Burg. Lambrechtlaan blijft mogelijk in beide richtingen op het fietspad kant Kortrijk Weide. De fietsers worden plaatselijk wel even omgeleid via de fietstunnel. In de Beheerstraat geldt tweerichtingsverkeer. Omlegging voor het autoverkeer met herkomst Menenpoort en bestemming Kluifrotonde Appel: Noordstraat – Beheerstraat. Omlegging voor autoverkeer met herkomst Kluifrotonde Appel en bestemming Menenpoort: Burg. Nolfstraat – Noordstraat – Beheerstraat. Parking Weide is enkel bereikbaar via de rotonde van 16 tot 28 augustus. / foto GF

Heule Henriette Hendrika Houtteman is vandaag uitbundig gevierd in Woonzorgcentrum TER MELLE in Heule-Kortrijk

 

Ze is namelijk 100 jaar geworden . Het was een drukte iedereen wilde Henriette proficiat zeggen en dat met een glaasje bubbels . Het is 't lang leven lacht Henriette . Een babbel van vroeger kon er zeker ook nog af . Ze vertelde dat ze woonde op de Haantjeshoek en later dan in de Koning Leopold II laan in Heule. Ook over haar man vertelde ze die in 1974 overleden was. Maar ook veel lof over haar kleinzoon Pieter Soens gemeenteraadslid van de stad Kortrijk. / Samson / foto krnieuws /samson

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren