kr-nieuws.be

245 extra jobs in maatwerkondernemingen: voor West-Vlaanderen gaat het om 13 projecten, goed voor 39 extra plaatsen

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits / © foto JVGK

245 extra jobs in maatwerkondernemingen


Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits zorgt voor een tewerkstelling van 245 extra medewerkers in de sociale economie. De extra jobs moeten het mogelijk maken om nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten op te starten en zijn het gevolg van een oproep van Vlaams minister Hilde Crevits. Er werden 68 projectvoorstellen  goedgekeurd, verspreid over alle provincies. Zo komen er onder andere recyclagelijnen voor fietsen en kantoormeubilair, matrassenophaaldiensten, no-waste restaurants en wasstraten voor herbruikbare bekers en zullen woningen in lokale opvanginitiatieven in Roeselare voortaan circulair ingericht worden.

“ Maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen zijn belangrijk in de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zijn een cruciale schakel in onze economie. Met deze nieuwe oproep hebben we 5 miljoen euro vrijgemaakt voor de maatwerkorganisaties. Doordat de projecten zich expliciet moesten toespitsen op duurzame circulaire economie, zetten we niet alleen  245 kwetsbare personen extra aan het werk, maar maken we tegelijk ook werk van de verduurzaming van onze sociale economie.”  - Hilde Crevits 


De oproep die in december gelanceerd werd, is goed voor een investering van 5 miljoen euro. Daardoor krijgen er nu 245 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen op een job in een maatwerkonderneming. Een job in de sociale economie is niet altijd een voltijdse job, waardoor meer mensen aan de slag kunnen.

 

Focus op circulaire economie

 

De extra personeelsuitbreiding schept ruimte voor de maatwerkbedrijven – en afdelingen om nieuwe, duurzame bedrijfsactiviteiten op te starten of uit te breiden. Veel circulaire activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het sorteren, inzamelen, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen. Op dit moment werken al veel maatwerkorganisaties rond circulaire economie. Bij deze oproep voor extra jobs wordt voor het eerst een inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie. Maatwerkondernemingen die in hun projectvoorstel aantonen da ze hun kerntaak – namelijk het tewerkstellen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – verbinden aan duurzame en circulaire economie, kunnen financiële steun ontvangen.

 

De nieuwe projecten gaan heel breed en zetten in op circulariteit en duurzaamheid op verschillende domeinen: van mobiliteit tot textiel, voeding en landbouw. In West-Vlaanderen kregen 13 projecten goedkeuring, goed voor 39 extra plaatsen.

 

’t Veer vzw: verankeren en versterken van recyclage van afgedankt elektrisch en elektronisch afval

 

’t Veer vzw in Menen is een collectief maatwerkbedrijf actief in diverse sectoren: metaalbewerking, houtbewerking, confectie, elektro-assemblage,… De afdeling reyclage ontmantelt afgedankt elektrisch en elektronisch afval (AEEA) en verwijdert daaruit de milieuvervuilende substanties voor het bedrijf Galloo in het kader van Recupel. De laatste tijd is er een grote toename van AEEA en verandert ook hun samenstelling waardoor ze anders ontmanteld moeten worden. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal beeldbuistelevisies af, maar het aantal flatscreens (LED, plasma schermen,..) neemt toe. Dat vraagt om een andere aanpak. Om de nodige werkprocessen aan te passen en dus tot een betere recyclage van het afval te komen, worden aan ’t Veer vzw 7 nieuwe voltijdse functies toegewezen.

 

Westlandia vzw: recyclage van afvalstromen

 

Westlandia uit Ieper is een maatwerkbedrijf actief in onder andere productie van metaal onderdelen, mechanische en elektrische montage, verpakking en groenzorg. Eind 2019 maakte Westlandia de strategische keuze om volop in te zetten op recyclage van afvalstromen. Momenteel doen ze al recyclage van verbeurdverklaarde  goederen en is het ook de bedoeling om in beslag genomen producten door de douane te behandelen voor vernietiging en recyclage. Met de extra arbeidskrachten, wil Westlandia nu een derde spoor oprichten voor de ontmanteling en recyclage van elektrische en elektronische afvalstromen, zowel uit industriële activiteiten als huishoudelijke (containerparken) activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld over GSM’s, computers, verwarmingskachels of lampen.  Hiervoor worden 6 nieuwe functies toegewezen.

 

De Oesterbank: ecologische bakkenwascentrale

 

De Oesterbank in Oostende is sterk geautomatiseerd en voert ‘Just In Time’ producties uit. Dat zijn kleine, dringende en repetitieve opdrachten voor de maakindustrie. Daarnaast maakt het werken in een andere onderneming een groot deel van hun werking uit en werken ze ook lokaal gebonden activiteiten buiten de maakindustrie uit. Voor die activiteiten is transport een belangrijke factor, bijvoorbeeld voor de lokale voedingsindustrie. In de voedingsindustrie dienen de transportmiddelen (bakken) voor hygiënische redenen steeds gereinigd te worden. Met de uitbouw van een ecologische bakkenwascentrale wil de Oesterbank het reinigen van dergelijke bakken concentreren op 1 plaats aan de kust en dit door werknemers laten uitvoeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Goed voor 4 nieuwe plaatsen.

 

De Kringloopwinkel Deltagroep: ontwikkelen van nieuwe markt voor kantoormeubilair

 

De Kringloopwinkel Deltagroep uit Heule bij Kortrijk is actief in Zuid-West-Vlaanderen en in Kruisem in Oost-Vlaanderen. Herbruikbare goederen worden er ingezameld via een waaier aan inzamelkanalen: op- en afhaal in de winkels, straatcontainers, huis aan huis ophaling,… Er is onder andere een centraal elektro-hergebruikcentrum en een textielsorteercentrum dat dagelijks een 7-tal ton textiel verwerkt. Sinds 2020 zetten ze ook actief in op het ondersteunen van bredere initiatieven om herstel, levensduurverlenging en hergebruik te promoten zoals repair-cafés en workshops.

 

Deltagroep wil nu een nieuwe hergebruikmarkt ontwikkelen voor kantoormeubilair voor B2B. Daarvoor krijgen ze 3 nieuwe plaatsen toegewezen. Regelmatig krijgen ze de vraag van bedrijven naar ophaling van grotere hoeveelheden kantoormateriaal zoals burelen, kasten, computers,.. maar daar kunnen ze nu niet of slechts beperkt op ingaan. De huidige kringloopwinkels richten zich voornamelijk op particulieren en hebben dus een te beperkt verkooppotentieel. Zo groeide het idee van een nieuw concept gericht op B2B dat kantoormeubilair dat nog in perfecte staat is, te huur of te koop aanbiedt aan startende ondernemingen en zelfstandigen. 


Leefbaar Wonen – Kringloopcentrum: uitbouw nieuwe site voor verdubbeling circulaire capaciteit


Leefbaar Wonen en Kringwinkel ’t Rad in Oostkamp is een maatwerkbedrijf met een duidelijke missie: mensen en spullen meer waard maken, met respect voor het milieu. Medewerkers worden er ingezet in verschillende afdelingen zoals productie, transport of magazijn, en verspreid over 7 winkels. Via het centraal sorteermagazijn in Ruddervoorde zorgen deze mensen ervoor dat alle herbruikbare spullen opgehaald, verwerkt of hersteld worden waarna de winkelmedewerkers alles in de winkels plaatsen, klaar voor een tweede leven. Hun werkingsgebied strekt zich breed uit over Brugge en ommeland.


Recent kocht het Kringloopcentrum de site naast hun sorteermagazijn aan. Hierdoor zijn ze in staat de huidige activiteiten in het centraal sorteermagazijn in Ruddervoorde toekomstgericht uit te bouwen en efficiënter te organiseren zodat er een verdubbeling komt van de oppervlakte en capaciteit om circulaire activiteiten te realiseren. Hiervoor krijgen ze 3 nieuwe, voltijdse functies aangewezen.


Sociale Werkplaatsen Poperinge : herwaarderen van bezinksel van appel – en druivenpersing

Sowepo, Sociale Werkplaatsen Poperinge is als maatwerkbedrijf een toeleverancier voor de industrie en telt zo’n 180 medewerkers. Ze nemen voornamelijk montage voor hun rekening en ontlasten bedrijven vaak van deelproducties. Hun diensten situeren zich onder andere in de assemblage, verpakking, voeding en enclavewerking. Het nieuw project, waarvoor ze recht krijgen op 3 extra functies, wil bezinksel van appel- en druivenpersing gaan herwaarderen tot grondstof en/of afgewerkt product voor voeding. Bijvoorbeeld als grondstof voor zoetstof en/of natuurlijke kleurstof en bij het ontwikkelen van een koek, stroop of confituur.


SOBO@werk Brugge: wassen van herbruikbare bekers


Maatwerkbedrijf Sobo uit Brugge focust zich onder andere op voeding en een klusdienst. Er is een schilderafdeling, poetsafdeling, klusdienst en inpakteam. Sinds 1 januari 2020 verplicht OVAM elke organisator van evenementen in het openbaar domein om gebruik te maken van herbruikbare drankbekers, tenzij de organisator kan aantonen dat hij 90% van de wegwerpbekers selectief kan verzamelen. Maar dat laatste blijkt in de praktijk bijzonder moeilijk. Het bracht Sobo daarom op het idee om de service van het wassen van herbruikbare bekers professioneel aan te bieden. Bovendien is het een activiteit op maat van hun werknemers.  Sobo investeert nu in een professionele wasstraat voor het wassen van herbruikbare bekers die door hun klanten in de provincie verhuurd worden en zet hiermee in op circulaire economie door hergebruik. Daarvoor krijgen ze in totaal 3 extra voltijdse functies aangewezen.


Constructief: Constructief Circulair


Constructief uit Heule bij Kortrijk is gespecialiseerd in groenbeheer en in schrijn- en meubelwerk. Ze werken hoofdzakelijk voor openbare besturen, in het bijzonder voor natuuronderhoud in opdracht van gemeenten en provincie. Het houtatelier doet dan weer alle interieurwerk (maatwerk, kasten, keukens, inbouwmeubelen) en alle schrijnwerk in en om huis en tuin (plaatsen van ramen, dakisolatie, buitenschrijnwerk,..). Met het project Constructief Circulair, goed voor 2 nieuwe functies, mikken ze op de schat aan herbruikbaar hout, van afgedankte meubelen van De kringloopwinkel, van bedrijven en gevelde bomen in de streek. Ze laten deze waardevolle grondstof niet verloren gaan en zetten een nieuwe circulaire productielijn op. Ze gaan daarvoor verschillende samenwerkingen aan met designers of spelen in op de ideeën van de klant zelf.


De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen: lokale opvanginitiatieven, woningen en verblijfplaatsen circulair inrichten De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen (KWMW) met hoofdzetel in Roeselare is een maatwerkbedrijf met verschillende activiteiten: De Kringwinkel, Eco-café (horeca) en Eco-vélo (Fietspunt). Er zijn 4 winkels en in elke winkel is zo’n Eco-café geïntegreerd. In het station van Roeselare baten ze het Fietspunt uit en worden activiteiten uitgebouwd rond fietsherstel en- verhuur.


Het project bestaat erin een samenwerking op te zetten in functie van een duurzame inrichting van woningen in Lokale Opvanginitiatieven, bijvoorbeeld voor asielzoekers op het vlak van meubelen en elektro-apparaten. Daarvoor krijgen ze 2 nieuwe functies toegewezen. Roeselare kent 80 dergelijke woningen, goed voor 120 wooneenheden. Na 6 maanden dienen de wooneenheden vaak opnieuw, gedeeltelijk, ingericht te worden omwille van slecht onderhoud, foutief gebruik en/of weinig kwalitatief materiaal. Op vandaag wordt het witgoed en meubilair weggegooid en vernieuwd door andere ‘lage kwaliteitsgoederen. Maar dit genereert een hoge afvalstroom en investeringskosten voor het lokaal bestuur. Het project wil daar een halt toe roepen. Dit door het gebruik van enerzijds tweedehandsmaterialen (meubelen) en anderzijds gebruik te maken van nieuwe toestellen (witgoed) die eenvoudig herstelbaar zijn.

 

De Lochting : Julienne (p)repairt!


De Lochting uit Roeselare richt zich op activiteiten gelinkt aan biologische voeding, biologische landbouw, verpakking van deze producten en ecologisch groenonderhoud en – aanleg van de omgeving. Ondanks een teeltplanning die dicht aansluit bij de vraag van hun klanten, worden ze vaak geconfronteerd met biogroenten met een ‘verkeerd’ kaliber of andere ‘schoonheidsfoutjes’. Na contacten binnen de keten, willen ze nu zowel naar specifieke afzetmogelijkheden naar consumenten en verwerkers, eigen verwerkingsmogelijkheden of diensten op dat vlak ontwikkelen. Daardoor creëren ze én minder afval én meer werk voor maatwerkers door het voorzien van extra mogelijkheden om hun groenten als groente te kunnen consumeren. Bijvoorbeeld door de productie van Kimchi: een soort pickles van gefermenteerde groenten op Koreaanse wijze en het versnijden van courgettes en diepvriezen ervan. Hiervoor hebben ze recht op 2 nieuwe, voltijdse functies.


Kringloopcentrum Kust: Kringwinkel Kust ‘Next Level’


Kringloopcentrum Kust in Oostende beperkt zich op vandaag tot de kringwinkel als ‘core-business’: het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via de inzameling van herbruikbare goederen, de kwaliteitsvolle uitsortering van deze goederen en de verkoop ervan via hun 5 kringwinkels.


Met Kringwinkel Kust ‘Next Level’ willen ze nu verder uitbouwen tot een geolied


Kringloopcentrum waarbinnen het hergebruik van elk product op een even kwaliteitsvolle wijze beheerd wordt en waarbinnen voor een aantal producten nog bijkomende, duurzame en vooral circulaire afzetmogelijkheden onderzocht en uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld inzamelen, herstellen en aanbieden van herbruikbare (elektrische) fietsen die gedeeld kunnen worden door scholen, bedrijven of mensen met een leefloon. Maar ook bijvoorbeeld voor het opmaken van een uitleencatalogus van meubelen, huisraad en decoratie om tegemoet te komen aan de vele vragen van toneelverenigingen of cultuurhuizen. Hierdoor wensen ze ook hun steentje bij te dragen aan de noodlijdende cultuursector door hen belangeloos of met minieme kost de nodige logistieke middelen ter beschikking te stellen bij de heropstart van evenementen. Kringloopcentrum Kust heeft hiervoor recht op 1 nieuwe voltijdse functie.


Werkplus Maatwerk: recyclagelijn voor afbraak en opbouw van 2e hands fietsen

 

Werkplus Maatwerk uit Waregem is een maatwerkbedrijf en lokaal diensteneconomiebedrijf. Werkplus Maatwerk heeft 2 afdelingen waaronder Veloods en Kluster. Binnen ‘Veloods’ monteren, herstellen, huren en verkopen ze fietsen. Daarnaast baten ze ook het fietspunt aan het station in Waregem uit. Binnen de afdeling Kluster voeren ze onderhoudsopdrachten uit in het openbaar domein of sportaccommodaties. Werkplus Maatwerk wil nu een recyclagelijn uitbouwen voor de afbraak en opbouw van 2ehands fietsen en krijgen daarvoor 1 nieuwe voltijdse functie aangewezen. Hiervoor worden fietswrakken gebruikt die ze her en der verzamelen. Deze fietsen kunnen dan een nieuw leven krijgen door verkoop of verhuur aan een sociale doelgroep. Met de uitbouw van de nieuwe assemblagelijn zullen ze over 4 extra werkposten beschikken.

 

Mobiel Sociale Werkplaats: Mobiel Repair

 

Mobiel Sociale Werkplaats wil Zuid-West-Vlaanderen op de fiets zetten, en tegelijkertijd tewerkstellingskansen bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Mobiel verhuurt, verkoopt en leaset fietsen zowel fysiek als online. Er is een atelier voor onderhoud en herstellingen en ze verzorgen ook logistieke service voor partners zoals de stad Kortrijk: onderhoud van stallingen, ophalen en bijhouden van achtergelaten fietsen,.. . Met ‘Mobiel Repair’ willen ze hun activiteiten nu nog meer gaan verbreden met focus op het circulaire aspect door herstel van tweedehands fietsen die ze krijgen via politie, particulieren en partners én door te verbreden naar elektrische toestellen. Hiervoor krijgen ze 2 nieuwe, voltijdse functies aangewezen.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Door de focus op duurzame, circulaire economie, bouwen we verder op de adviezen van het economisch en maatschappelijk relancecomité en het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’. Bovendien maken we zo ook verder werk van de ‘European Green Deal’, die als doelstelling heeft om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De goedgekeurde projecten zijn heel uiteenlopend en zullen in verschillende domeinen van onze samenleving en in elke provincie, waaronder provincie West-Vlaanderen een wezenlijk verschil maken op vlak van duurzaamheid. Ik ben vooral ook tevreden dat we hiermee 245 extra mensen de kans geven op een goede job in onze maatwerkorganisaties.” / © foto krnieuws /JVGK


De volledige lijst met projecten kan u hier terugvinden: www.socialeeconomie.be