kr-nieuws.be

“8 mei 2023: ook in Kortrijk een feestdag”

Organisatie op foto: Achille, Jef, Mary, Elisabeth, Anaïs, Triene, Faerenn, Johan, Jerome en James de hond / © foto JVGK

“8 mei 2023: ook in Kortrijk een feestdag”

 

Onlangs werd er in Kortrijk een vredescomité opgericht. Vorig jaar organiseerden we al een debatavond “Meer wapens, meer vrede !?”.


Historisch blijft 8 mei (1945) de dag van de bevrijding, maar het mag breder beleefd worden. We engageren ons tegen het vergeten en het herhalen van die zwarte bladzijden uit ons geschiedenisboek. We staan stil bij wat gebeurd is, zodat jong en oud inzien waar haat en fascisme toe leiden kan. We verzetten ons tegen elk extremisme en elke polarisatie. Verbonden en vredevol willen we de vrijheid vieren en elkaar ontmoeten.

Niets doen is geen optie meer! Daarom willen we op 8 mei de vrede koesteren en oproepen om van 8 mei opnieuw een feestdag te maken. Op 7 mei is er om 11u een herdenking in Breendonk.


Eén dag later plannen we een vredeshappening in Kortrijk zelf( zie programma onderaan / op keerzijde ). Zijn we dromers? Misschien wel, maar we zijn vooral believers, omdat we geloven dat het anders kan. Méér nog: we zijn overtuigd dat het ànders moet! Daar gaan we dus voor: een vreedzaam protest, om verbinding te creëren door bewustwording.


We kunnen en willen elkaar vrede toewensen, maar het mag meer zijn dan dat. Vrede is iets wat je doet, wat je maakt, wat je bent… en vooral iets wat je weggeeft. We willen mensen wakker maken voor die vredesgedachte, op welke manier of schaal dan ook. ALLEN WELKOM om dit op 8 mei mee te beleven.

 

v.u. / Vredescomité Kortrijk – met de medewerking van Unie der Zorgelozen, ACV, ABVV-West-Vlaanderen, Avansa, Vredesactie, Pax Christi,… en vele vrijwilligers

 

Hieronder komt  dan het programma zelf:

14u30 / samenkomst op het Schouwburgplein voor een WITTE Mars richting de verlaagde Leieboorden, m.m.v. vele Kortrijkse lagere scholen.

 

15u00 / BROELKAAI : vredeshappening met samenzang en toonmomenten

 

15u30 / einde

 

16u30 / start VREDES-SLAMPOETRY – OPEN MIC

 

18u30 / einde