kr-nieuws.be

Opgelet voor valse bankmedewerkers aan de telefoon

Aandachtsvestiging: opgelet voor valse bankmedewerkers aan de telefoon


De politiezone VLAS vestigt de aandacht op minstens 2 recente feiten van phishing, waarbij criminelen eerst een valse e-mail stuurden en zich daarna aan de telefoon voordeden als bankmedewerker. Beide slachtoffers speelden een hele grote som geld kwijt!

 

2 feiten van maandag 6 november

  1. Het slachtoffer uit Marke kreeg die namiddag een e-mail van de KBC bank met daarin een link om een nieuwe kaartlezer aan te vragen. Het slachtoffer activeerde de link en enkele minuten later kreeg hij telefoon van een persoon die zich voordeed als medewerker van de KBC. De bankmedewerker deelde mee dat de e-mail die het slachtoffer kreeg een valse mail was en dat hij daarom het geld op de bankrekening van het slachtoffer op een andere, veilige rekening zou zetten tot het probleem opgelost is. Het slachtoffer ging hierin mee en schreef 40.000 euro over op die rekening.

 

Zowel de e-mail, de bankmedewerker als de veilige rekening waren uiteraard vals en maakten deel uit van de oplichtingspraktijken van internetcriminelen.

--------------------------


  1. Het slachtoffer uit Kortrijk kreeg die avond een sms van de KBC bank met de melding dat er verdachte transacties werden gedaan op zijn KBC bankrekening. Ook hier kreeg het slachtoffer kort na de sms telefoon van een zogezegde bankmedewerker van KBC. Er werd hem voorgesteld om al het geld over te schrijven naar een andere rekening van hem bij KBC. Het slachtoffer voerde de nodige handelingen uit en op het ogenblik dat al het geld werd overgeschreven naar zijn andere rekening, werd hem meegedeeld dat er een viruscontrole zou uitgevoerd worden. Tijdens deze viruscontrole werd al het overgeschreven geld ontvreemd, dit voor iets meer dan 21.000 euro.

 

Zowel de sms, de bankmedewerker als de viruscontrole waren vals.

 

Het onderzoek naar de daders loopt, samen met de mogelijkheid om het verloren geld (voor een stuk) te recupereren.

 


Preventietips tegen phishing:

  • blijf altijd alert met e-mails, sms- en whatsappberichten 
  • klik niet op de meegestuurde link
  • neem de nodige tijd en lees aandachtig het bericht
  • handel nooit snel want de criminelen willen je net het gevoel geven dat er snel moet gehandeld worden om zo bijvoorbeeld je geld niet kwijt te spelen
  • voer dus geen of nooit onmiddellijk betalingshandelingen uit
  • verifieer of het bericht, eventueel met authenticatie, via een andere methode of het juist is
  • bel zelf naar je bank via het door jouw gekende telefoonnummer

geef nooit codes, persoonsgegevens of bankgegevens door aan derden, evenmin een scan van uw identiteitskaart

unsplash