kr-nieuws.be

Berichten van PZvl

WOENSDAG 07/09/2022

Resultaten snelheidscontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede


Uitgevoerd tussen 23 augustus en 3 september 2022

 

 

Doorniksesteenweg in Kortrijk (max 50 km/u)

 • 35 van de 525 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 7 % (topsnelheid 79 km/h)

 

Noordlaan in Kuurne (max 50 km/u)

 • 47 van de 569 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 11 % (topsnelheid 88 km/h)

 

Rijksweg in Lendelede (max 50 km/u)

 • 113 van de 2010 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 6 % (topsnelheid 126 km/h)

 

Minister De Taeyelaan in Kortrijk (max 30 km/u – controle in schoolomgeving tijdens de ochtendspits)

 • 50 van de 239 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 21 % (topsnelheid 47 km/h)

 

Kleine Pontestraat in Marke (max 30 km/u – controle in schoolomgeving over de middag)

 • 24 van de 90 gecontroleerde bestuurders reden te snel = 27 % (topsnelheid 60 km/h)

 

 

Naast bovenstaande locaties stond de ‘flitsauto’ tijdens het einde van de zomervakantie en het begin van het nieuwe schooljaar uiteraard ook nog in andere straten opgesteld!

 

VRIJDAG 15/07/2022

8 nieuwepolitiemedewerkers PZ Vlas leggen eed af

 

Het politiecollege stelde 3 nieuwe inspecteurs en 5 nieuwe hoofdinspecteurs aan. Ze legden de eed af in handen van burgemeester Carine Dewaele (CD&V) van Lendelede, burgemeester Ruth Vandenberghe van Kortrijk (Team Burgemeester) en Francis Benoit (CD&V), burgemeester van Kuurne, dit onder het toeziend oog van korpschef Filip Devriendt.

 

Inspecteurs Emiel en Lentini starten in de afdeling Interventie. Inspecteur Lukas start in de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/team Local computer crime unit, net als hoofdinspecteur Kenny. Hoofdinspecteur Jari met hond Jaxx, start als teamchef in de afdeling Recherche en gerechtelijke steun/Hondenteam. Hoofdinspecteur Peter start als teamchef in de afdeling Interventie en hoofdinspecteur Pieter-Daan als teamchef in de afdeling Interventie/team Dispatching en onthaal. Hoofdinspecteur Robbie ontbreekt op de foto. Hij start in de afdeling Wijkwerking/Persoons- en gebiedsgebonden materie. PVHK /© foto JVGK

foto shutterstock

Dinsdag 21/12/2021

Internetcriminelen gestopt dankzij vlugge aangifte

 

De politiezone VLAS vestigt de aandacht op het belang van een vlugge aangifte bij de politie wanneer je vaststelt het slachtoffer te zijn van internetcriminaliteit, het zogenaamde phishing. Heel recent konden zo 2 feiten aangepakt en opgelost worden.

 

 1. Oplichting via tweedehands verkoopsite

 

Een dame (slachtoffer) uit Kortrijk wou op 11 december 2021 via Facebook Marketplace een spelconsole aankopen. De verkoper (dader) vroeg aan de dame om eerst een klein bedrag over te schrijven voor de verzendkosten. De dame ontving daarop een mail met een valse link. De link werd geopend en een klein bedrag werd overgeschreven met de bankkaartlezer. Vrijwel meteen daarna merkte het slachtoffer dat er vanaf haar rekening 7 online aankopen gebeurden, dit voor een totale waarde van meer dan 3.000 euro.

Het slachtoffer reageerde daarna alert door zo gauw mogelijk aangifte te komen doen bij de politie. Het Team Verder Onderzoek van de PZ Vlas kon tijdig de fraudedienst van de leverancier van de online aankopen contacteren en de levering stopzetten. Bovendien kon ook het bedrag teruggestort worden aan het slachtoffer.

 

 1. Oplichting die start via een sms of whatsapp bericht

 

Een man (slachtoffer) uit Kortrijk kreeg op 15 december 2021 een sms, zogezegd van zijn dochter die zei dat zij een nieuw gsm-nummer had. De valse dochter (dader) vroeg aan haar vader om geld over te schrijven omdat er 2 dringende betalingen moesten gebeuren en zij dit zelf niet kon doen omdat de bank app nog niet geïnstalleerd was op de nieuwe smartphone. 
Het slachtoffer ging mee in het verhaal en stortte zo’n 2.700 euro gespreid over 2 verrichtingen naar het rekeningnummer die de valse dochter had doorgestuurd per sms.
De dag erna zag de man zijn dochter, zij viel helemaal uit de lucht. Daarop werden de bankkaarten geblokkeerd, de bankinstelling ingelicht en aangifte bij de PZ Vlas gedaan. Dankzij deze vlugge handelingen kon het geld gerecupereerd worden en kon de politie de dader die achter de oplichting zit in beeld brengen. Het verder onderzoek loopt.

 

 1. Blijf altijd alert met online betalingen en linken in e-mails en smartphone berichten

 

Iedereen die zich goed wil informeren en up-to-date wil blijven over cybercrime, kan terecht op gloednieuw website www.cyberpreventie.be. Deze gloednieuwe website werd gemaakt door de Local Computer Crime Unit (LCCU) van PZ Vlas en het stedelijk preventieteam van de stad Kortrijk. De site bevat een ruim aanbod aan preventiecampagnes, preventiefilmpjes, voorstellingen, educatieve pakketten en spelmethodes om cybercriminaliteit tegen te gaan en alle burgers, van jong tot oud, te informeren:

 

 • neem de nodige tijd en lees met aandacht het bericht
 • handel nooit (te) snel
 • klik niet op de meegestuurde link
 • verifieer of het bericht, eventueel met authenticatie, via een andere methode of het juist is.
 • geef nooit codes, persoonsgegevens of bankgegevens door aan derden, evenmin een scan van uw identiteitskaart
 • voer geen/niet onmiddellijk betalingshandelingen uit

Zaterdag 18/12/2021

Burgemeestersbesluit voor aanwezige bewoners op het doortrekkersterrein

 

Op vrijdagmorgen 17 december 2021 ging de politiezone VLAS ter plaatse bij de nog aanwezige woonwagenbewoners van het doortrekkersterrein in Heule-Kortrijk.

 

Op basis van het opgesteld burgemeestersbesluit werden de aanwezige families verzocht om tegen 15.00 uur (gisteren) het terrein te verlaten. Daarnaast is het voor hen niet toegelaten het terrein opnieuw te betreden en te gebruiken voor een periode van 6 maanden.

 

Dit burgemeestersbesluit werd genomen in het kader van de openbare orde en veiligheid m.b.t. het doortrekkersterrein, dit na de gerechtelijke actie van de federale gerechtelijke politie, met ondersteuning van de politiezone Vlas, op maandagmorgen 13 december 2021. Daarbij werden toen vijf personen opgepakt, waarvan er drie verder aangehouden blijven. Tegen vrijdagnamiddag hadden alle bewoners van het doortrekkersterrein de locatie verlaten.

Zaterdag 18/12/2021

8 amokmakers krijgen locatieverbod tijdens kerst- en nieuwjaarsperiode in Kortrijk


Burgemeester Ruth Vandenberghe legt een locatieverbod op voor acht amokmakers die tussen 9 en 13 december 2021 herhaaldelijk voor overlast zorgden in het stadscentrum, dit naar aanleiding van Winter in Kortrijk.

 

De acht jongemannen wonen vrijwel allemaal in Kortrijk en zijn allen minderjarig. Zij zorgden voor ernstige verstoringen van de openbare orde: softdrug- en alcoholgebruik, gooien van bommetjes, schieten met een softgun, negeren van de opmerkingen van toezichthouders … 

Het gedrag van de jongemannen is totaal onaanvaardbaar en een dringende kordate aanpak drong zich dan ook op. Burgemeester Ruth Vandenberghe legt nu in samenspraak met de politiezone VLAS een locatieverbod op voor deze acht amokmakers. Het verbod loopt vanaf vandaag vrijdag 17 december, 12.00 uur, tot en met vrijdag 14 januari 2022 middernacht. Heel concreet wil dit zeggen dat zij tijdens deze periode niet welkom zijn binnen de kleine stadsring (R36).

“Met deze maatregel willen de burgemeester en de politie het duidelijk en krachtig signaal geven dat er niet getolereerd wordt dat het kerst- en feestgebeuren wordt verstoord door gedrag van personen die zich op een verkeerde manier uiten en geen besef hebben van de gevolgen van hun gedrag.”

foto: de 5 burgemeesters en 5 voorzitters van de politiecolleges die het netwerk Antw4WVL vormen. Links PZ VLAS korpschef Filip Devriendt en burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe

Vijf politiezones gaan samenwerken


Vier West-Vlaamse politiezones en Politiezone Antwerpen starten een interzonale samenwerking onder de noemer Antw4WVL. Het netwerk bestaat uit Politiezone Antwerpen, PZ Polder, PZ Riho, PZ Vlas en PZ Westkust. De vijf autonome politiekorpsen zijn erg verschillend van mekaar waardoor ze elk beschikken over praktische kennis die op organisatorisch vlak gedeeld kan worden. Met als enige doel: het verbeteren van de huidige en toekomstige veiligheidsnoden van burgers en overheden.


Het nieuwe Antw4WVL is een doelbewust gecreëerd netwerk dat bestaat uit vijf autonome politiezones. Het gaat erom om kennis, middelen, activiteiten en competenties onderling te delen. Zo gaan de verschillende zones verder dan enkel ervaringen uit te wisselen. De korpsen uit het netwerk zullen beter in staat zijn om een antwoord te bieden op zowel nieuwe trends in criminaliteitsfenomenen, maar ook op vlak van organisatorische en maatschappelijke uitdagingen waar de politiezones mee geconfronteerd worden.
 

Oplossingen op maat

De deelnemers aan het netwerk engageren zich om de kern van hun activiteiten en hun werkwijzen aan elkaar aan te passen zonder daarbij hun specifieke eigenheid te verloochenen. De verschillende korpschefs en hun bestuurlijke overheden zijn ervan overtuigd dat ze samen aangepaste oplossingen of maatwerk kunnen creëren bij complexe problemen. Dat lukte tot nu soms moeilijk zonder de handen in elkaar te slaan bij complexe problemen. De deelnemende korpsen blijven natuurlijk proberen om naast de gemeenschappelijke doelen ook wel hun eigen doelen te bereiken.
 

Allemaal verschillend

Hoewel de vijf organisaties tot dezelfde sector behoren, zijn ze erg verschillend van mekaar. Zo is PZ Polder (Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Houthulst) een typisch landelijke zone, bestaat PZ Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede) voor een groot deel uit een verstedelijkt gebied met heel wat KMO-bedrijvigheid, omhelst PZ Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voornamelijk een verstedelijkt gebied, is PZ Westkust (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort) een kustzone en is de PZ Antwerpen een ééngemeentezone in een grootstedelijke context. De vier West-Vlaamse zones vormden al het netwerk WVL4. Met het engagement erbij van PZ Antwerpen kreeg het project de naam Antw4WVL.

 

Uitwisselingsprojecten in de steigers

Concreet zal het netwerk Antw4WVL samenwerken en diensten uitwisselen op een groot aantal vlakken, onder meer op vlak van beleidsondersteuning, projectwerking en het optimaliseren van de middelen en het personeel. Maar ook rond operationele en gerechtelijke zaken, communicatie, intern toezicht, juridische ondersteuning, klantenmanagement, diversiteit, personeelszaken, ICT ... worden uitwisselingsprojecten voorbereid. Na één jaar zal het netwerk geëvalueerd worden.

In deze podcast gaan we dieper in op de samenwerking tussen Politiezone Antwerpen en vier West-Vlaamse politiezones onder de noemer Antw4WVL / bekijk ook het clipje https://www.youtube.com/watch?v=p8klfwlkyRs

Fietsendief opgepakt dankzij alerte voorbijganger
Politie zoekt eigenaar om fiets terug te geven
 

Op dinsdagavond 23 november 2021, omstreeks 22.15 uur, kwam in de dispatching van de PZ Vlas een telefoontje binnen van een alerte passant die in de Meensesteenweg in Kortrijk een verdachte man zag wandelen met een nog gesloten fiets aan de hand. Terwijl hij wandelde moest de verdachte man permanent het achterwiel opheffen omdat de fiets op die plaats op slot zat.

 

De getuige gaf tijdens de melding ook een heel duidelijke beschrijving van de verdachte. Meteen ging een politieteam in de buurt op zoek. In de Burgemeester Lambrechtlaan kon de verdachte, die nog steeds de fiets aan het dragen was, aangetroffen en gecontroleerd worden.

 

Hij bleek de fiets effectief gestolen te hebben. De man werd overgebracht naar het commissariaat voor verder onderzoek. Ook de fiets werd meegenomen en nu is de politiezone VLAS op zoek naar de eigenaar. Wie zijn fiets herkent kan zich melden via 1701@pzvlas.be. De fiets werd gestolen in de Meensesteenweg in Kortrijk of in de onmiddellijke omgeving.

Zondag 21/11/2021

Resultaten snelheidscontroles tijdens rally ‘6 Uren van Kortrijk’


Tijdens de rally van Kortrijk werden zowel op zaterdag 20 als zondag 21 november 2021 gerichte snelheidscontroles uitgevoerd langs het parcours en in het stadscentrum. Ook de anonieme politiemoto werd ingezet om gevaarlijk rijgedrag aan te pakken.


Enkele ‘flitslocaties’:

 • Moeskroensesteenweg in Aalbeke
 • Beheerstraat in Kortrijk (zone 30)
 • Doorniksesteenweg in Kortrijk
 • Bergstraat in Aalbeke

 

Resultaten op zaterdag:

 • aantal gecontroleerde voertuigen: 1.382
 • aantal geflitste voertuigen: 177 (= 12,8%)

Uitschieter: in de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, waar de maximumsnelheid 50 km/u is, werd een bestuurder 'geflitst' aan 98 km per uur. Hij riskeert binnenkort de intrekking van zijn rijbewijs en een fikse boete.

 

Resultaten op zondag:

 • aantal gecontroleerde voertuigen: 1.289
 • aantal geflitste voertuigen: 183 (= 14,1%)


Uitschieters:

 • in de Doorniksesteenweg in Kortrijk, waar de maximumsnelheid 50 km/u is, werd een bestuurder ‘geflitst’ aan 100 km/u. Ook hij riskeert de intrekking van zijn rijbewijs en een fikse boete.
 • in de Bergstraat in Aalbeke, waar de maximumsnelheid 50 km/u is, werd een rallypiloot ‘geflitst’ aan 101 km/u. Bij de start van de volgende klassementsproef in Bellegem trok de politiezone VLAS zijn rijbewijs meteen in. Dat betekende meteen het einde van de rally voor de piloot.

Vrijdag 08/10/2021

Nieuwe benoemingen bij PZvl


Bij PZvl werden op 08 oktober 2021 twee nieuwe politiemensen benoemd nm, Karl-Heinz V. en Simon C. Beiden gaan aan de slag in de interventie en beiden zijn in dienst sinds 1 oktober 2021./JVGK


Op de foto van l/r: Burgemeester Lendelede Carine Dewaele, Karl-Heinz V., Burgemeester Kortrijk Ruth Vandenberghe, Simon C. en korpschef Filip Devriendt / © foto krnieuws / JVGK

Donderdag 07/10/2021

Resultaten in de PZ Vlas na nationale flitsmarathon

 

Tussen woensdagmorgen 6 oktober, 06.00 uur, en donderdagmorgen 7 oktober 2021, 06.00 uur, nam de verkeerspolitie van PZ Vlas zoals steeds deel aan de nationale flitsmarathon.


De snelheidscontroles (zonder interceptie) werden uitgevoerd op 8 drukke locaties in Kortrijk (+ deelgemeenten), Kuurne en Lendelede: 
 

 • 4.031 bestuurders werden gecontroleerd
 • 230 daarvan reden te snel, wat overeenkomt met 5,7%

 

Dé uitschieter, in negatieve zin weliswaar, gebeurde tijdens de snelheidscontrole in de Moeskroensesteenweg  in Aalbeke, waar je maximum 50 km per uur mag rijden. Een laagvlieger werd er 'geflitst' aan 115 km per uur. De bestuurder mag zijn rijgedrag binnenkort gaan uitleggen voor de rechter. Hij riskeert een intrekking van zijn rijbewijs en een fikse boete.

In de Moeskroensesteenweg werden er 316 bestuurders gecontroleerd, 97 daarvan reden te snel, wat overeenkomt met 30%


"Snelheidscontroles in de PZ VLAS blijven onverminderd een absolute prioriteit en worden dagelijks uitgevoerd, dus niet enkel tijdens de aangekondigde flitsmarathons of andere verkeersveiligheidsacties. Als je te snel rijdt, kijk je als bestuurder vooral naar hetgeen in de verte ligt en mis je bewegingen kortbij, bijvoorbeeld een fietser die uit een zijstraat komt of een voetganger die de straat oversteekt. Gelukkig rijdt het overgrote deel van de bestuurders in Kortrijk, Kuurne en Lendelede voorbeeldig, maar blijven de snelheidscontroles nodig voor die kleine categorie hardleerse overtreders."

Donderdag 30/09/2021

Verhoogde veiligheidsaanpak voor Ezelsfeesten Kuurne


Van vrijdag 1 t.e.m. maandag 4 oktober 2021, vinden in Kuurne de populaire Ezelsfeesten plaats. Met de alom aanwezige ‘knaldrang’ bij iedereen, worden bijgevolg heel wat uitbundige feestvierders verwacht. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, zowel voor bezoekers als omwonenden, beslisten de burgemeester en de politiezone VLAS om enkele extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

 

Bovenop de reeds voorziene inzet, zullen elke dag en nacht extra politiemensen en een patrouillehond toezicht houden op het feestgebeuren.

 

Alle tenten in de feestzone moeten sluiten om 03.30 uur ’s nachts. Voor de cafés werd beslist dat zij vanaf 03.00u ’s nachts het maximaal geluidniveau van 85 decibel niet mogen overschrijden. De politiediensten zullen daar strikt op toezien.

 

Op zondagavond 3 oktober gaat ook discotheek Diedjies voor het eerst weer op volle capaciteit open. Dat betekent opnieuw meer parkeer- en verkeersdrukte in de omgeving van de Koning Leopold III-straat. Daarom zet Huis Van Wonterghem stewards in om wildparkeren te vermijden. Zij staan in nauw contact met de politie. Overtreders die de richtlijnen negeren zullen geverbaliseerd worden.

 

Francis Benoit – Burgemeester Kuurne: “We zijn met z’n allen zo verheugd en opgetogen dat onze Ezelsfeesten opnieuw in volle glorie kunnen doorgaan. Het enthousiasme in de gemeente is duidelijk voelbaar dus dat beloofd. Als gemeentebestuur en lokale politie is het onze taak om te waken over de (verkeers)veiligheid van iedereen. De extra aanwezigheid van de veiligheidsdiensten moet daar mee voor zorgen, maar uiteraard rekenen we ook op de verantwoordelijkheid van elke feestvierder.”

Woensdag 29/09/2021

Koppel fietsendieven met gestolen fiets en elektrische step opgepakt op trein richting Frankrijk

 

Op maandagnamiddag 27 september 2021, omstreeks 15.00 uur, kwam in de dispatching van de PZ Vlas een oproep binnen van een alerte treinconducteur. Hij alarmeerde de politie omdat hij op een trein in het station van Kortrijk problemen had met een koppel ‘zwartrijders’.

 

“Eenmaal onze interventieteams ter plaatse waren, kwamen zij via de conducteur te weten dat de man en de vrouw bijna dagelijks zonder ticket op de trein zaten vanuit en naar Frankrijk. De politiemensen herkenden het koppel echter ook als verdachten van een reeks fietsdiefstallen in Kortrijk en Moeskoen. Tijdens het eerste onderzoek ter plaatse werd bij de vrouw een grote kniptang aangetroffen. Bovendien hadden de verdachten ook een elektrische step en een herenfiets bij zich op de trein. Beide rijwielen bleken gestolen te zijn”.

 

Het gaat om een volwassen man (21 jaar) uit Rijsel en een volwassen vrouw (19 jaar) uit Roubaix, beiden zijn goed gekend bij politie en justitie.

 

De verdachten werden overgebracht naar het politiecommissariaat voor verder onderzoek. In de handtas van de vrouw werden nog eens een groot keukenmes en een hoeveelheid cannabis aangetroffen.

 

Vandaag, woensdag 29 september, werden de verdachten voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste dat beiden verder aangehouden blijven en opgesloten worden in de gevangenis.

 

De eigenaars van de elektrische step en de fiets zullen worden opgespoord zodat zij deze kunnen komen ophalen bij de PZ VLAS.

 

Ruth Vandenberghe – burgemeester Kortrijk: “Dankzij de alertheid van zowel de conducteur als onze politiezone VLAS konden opnieuw een paar ‘professionele’ fietsendieven opgepakt worden. De opgenomen camerabeelden in en rond het station van Kortrijk kunnen de politie nu meehelpen aantonen voor welke fietsdiefstallen het duo ook nog zou in aanmerking komen. Ik benadruk graag nog eens het belang om bij het zien van verdachte personen in fietsstallingen niet te aarzelen en meteen naar PZ VLAS te bellen via het lokaal oproepnummer 1701.”

© foto krnieuws / JVGK

Eedaflegging van 2 nieuwe politiemensen in POLITIEZONE VLAS


Bij de PZvl legden 2 nieuwe inspecteurs de eed af in het bijzijn van de Burgemeesters van Lendelede, Kuurne en Kortrijk en van de korpschef. De wijkinspecteur Timmy Decloedt rechts op de foto en gaat aan de slag in wijkteam Kortrijk – komt over van de politiezone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede) en kinks op de foto inspecteur Bert Boucquet – gaat aan de slag in de interventieteams – komt over van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke). JVGK / © foto krnieuws / JVGK