kr-nieuws.be

Burgercoöperatie Vlaskracht wint Klimop.award 2023

Burgercoöperatie Vlaskracht wint Klimop.award 2023

 

Op zondag 29 januari werd voor de 15e keer de Klimop.Award uitgereikt. Dit initiatief van Natuur.koepel wil elk jaar een bedrijf, organisatie, project,… in de picture zetten die een vooruitstrevende rol speelt op vlak van natuur en/of milieu in de regio en zo de ‘achterblijvers’ inspireren.

 

De winnaar van deze editie werd de regionale burgercoöperatie rond duurzame energie Vlaskracht.

 

Het afgelopen jaar is immers als nooit tevoren de meerwaarde duidelijk geworden van een lokale energievoorziening in handen van burgers in plaats van commerciële bedrijven. Wie klant was bij een burgercoöperatie (via leverancier Ecopower) zag de elektriciteitsfactuur veel minder stijgen dan bij de klassieke energieleveranciers. Daar geen overwinsten dus. Maar spijtig genoeg is daar momenteel nog een klantenstop, omdat men niet meer energie kan verkopen dan er ook geproduceerd wordt. Er is dus nood aan meer hernieuwbare energieproductie in handen van burgers. Dat is goed voor het klimaat en over het algemeen ook voor het draagvlak voor deze projecten.

 

In onze regio is het Vlaskracht die deze uitdaging aangaat. Vlaskracht werd in 2018 opgericht, na een oproep van intercommunale Leiedal. In veel regio’s waren al burgercoöperaties actief, maar nog niet in de regio Leiedal. Het is om burgers te bereiken om mee te investeren in duurzame energieprojecten natuurlijk een voordeel als die projecten in eigen streek zijn.

 

De eerste projecten waren het plaatsen van zonnepanelen op enkele gebouwen van groep Ubuntu en een aantal gemeentelijke gebouwen uit de regio, samen met de West-Vlaamse grotere broer Beauvent. Beauvent en Vlaskracht haalden hiervoor een overheidsopdracht van Leiedal binnen. Recent heeft de sector van de burgercoöperaties een opdracht binnengehaald van het Vlaams Energiebedrijf, waardoor alle publieke organisaties onder andere bij Vlaskracht terecht kunnen om PV op hun gebouwen te voorzien.

 

Er zijn ook enkele windmolenprojecten in voorbereiding. Er is door de deputatie van de provincie een vergunning verleend voor een windmolen bij het bedrijf Barco in Kortrijk, waarvan Vlaskracht gedeeltelijk eigenaar zou worden. Spijtig genoeg gingen een aantal buurtbewoners in beroep, het dossier ligt nu bij de minister. Ook op de grens van Moen en Bossuit is langs het kanaal een windmolendossier in voorbereiding. Samen met enkele andere coöperaties is ook een samenwerking aangegaan met Eneco. Voor de financiële slagkracht van een burgercoöperatie is een windmolenproject van cruciaal belang. 

 

Daarnaast biedt Vlaskracht in samenwerking met Coopstroom, de coöperatie uit het Brugse ook autodelen aan. Er worden ook regelmatig via energiecafés infomomenten georganiseerd, bijvoorbeeld over warmtepompen. In 2022 kon Vlaskracht voor een eerste keer dividend aanbieden aan hun coöperanten.

 

Gezien dit cruciale jaar op vlak van bewustwording dat we zo snel mogelijk van fossiele energie afmoeten, niet alleen omwille van het klimaat maar ook om geopolitieke redenen, is Vlaskracht een logische winnaar van de Klimop.award dit jaar.

 

De Klimop.award bestaat dit jaar uit een keramiek beeldje van Mie Bogaerts uit Heule. Mie liet zich inspireren door de naam van onze award: Klimop. Een figuurtje klimt op een baksteen. / Tavernier Maarten / foto Burgercoöperatie Vlaskracht