kr-nieuws.be

Meer dan 9.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd tijdens gezamenlijke controleactie

foto krnieuws /JVGK

Meer dan 9.000 euro aan achterstallige verkeersbelasting geïnd tijdens gezamenlijke controleactie

 

Op donderdag 4 maart 2021 voerden de Politiezone Vlas en de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) een gezamenlijke controleactie in het verkeer uit.

De leiding van de controleactie was in handen van de verkeerspolitie. De controlepost stond opgesteld in de Brugsesteenweg in Kuurne.


Resultaten

14 bestuurders werden door de verkeerspolitie, op aangeven van de mobiele ANPR-camera, aan de kant gezet omdat ze hun verplichte verkeersbelasting niet betaald hadden. Zij moesten zowel hun achterstallige verkeerstaks als een boete ter plaatse betalen, waarbij in totaal 9.151,93 euro geïnd werd.

Belangrijkste bijkomende vaststellingen waren:

  • 7 bestuurders waren niet handenvrij aan het bellen
  • 1 bestuurder was onder invloed en in het bezit van drugs, zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken
  • meerdere bestuurders konden hun rijbewijs of andere boorddocumenten niet voorleggen (keurings-, verzekerings-, inschrijvingsbewijs)


Ook transporteurs van gevaarlijke stoffen kregen controle

De dag ervoor, op woensdag 3 maart was er voor het eerst ook een gezamenlijke *ADR-controle door PZ Vlas en Vlabel. Kort gezegd is dit een controle van vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren. Ook die controle gebeurde op de Brugsesteenweg in Kuurne:

  • in totaal werden 18 vrachtwagens gecontroleerd
  • 2 daarvan bleken niet te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor dergelijk transport, bijgevolg werden 2 processen-verbaal opgesteld voor een niet geldige verzekering en een niet geldig rijbewijs voor dergelijk transport.

“Beide controleactie verliepen in een vlotte samenwerking en zonder incidenten. Binnenkort plannen PZ Vlas en Vlabel dan ook nieuwe gezamenlijke controleacties.”

 

*ADR staat voor:
Accord européen relatif au transports international des marchandises Dangereuses par Route. Ofwel Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.