kr-nieuws.be

Politie en inspectiediensten controleren 9 bars en nachtclubs

Politie en inspectiediensten controleren 9 bars en nachtclubs


Op woensdag 24 mei 2023 voerde de politiezone VLAS, samen met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), de FOD Financiën en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), controles uit in 9 bars- en nachtclubs, verspreid over Kortrijk, de Kortrijkse deelgemeenten en Kuurne.

 

De coördinatie en leiding van de operatie was in handen van de lokale recherche van de PZ Vlas.

 

Er werden zowel sociale als fiscale inbreuken vastgesteld en geverbaliseerd. De uitbaters in overtreding worden op die manier op hun plichten gewezen en krijgen de mogelijkheid om zich opnieuw in regel te stellen.

 

Verspreid over de 9 bars en nachtclubs gaat het om volgende vaststellingen:

  • 6 inbreuken op de correcte aanmelding van (deeltijdse) tewerkstelling 
  • 4 verdere onderzoeken werden opgestart, dit inzake loonbetaling (1), schijnzelfstandigheid (1) het sociaal statuut van de uitbaters (1) en de toegestane afwezigheid van werknemers (1)
  • 4 inbreuken op het correct bijhouden of kunnen voorleggen van een dagontvangstenboek

 

“Deze periodieke gezamenlijke controleacties zijn een duidelijk en kordaat signaal naar de betrokken uitbaters en de manier waarop zij hun handelszaak runnen, vaak te weinig rekening houdend met de wettelijke verplichtingen, waar het overgrote deel van de horeca-uitbaters zich wel heel goed en strikt aan houdt.“