kr-nieuws.be

VERKEERSINFO REGIO KORTRIJK

Abdis Agnesstraat in Marke foto © Stad Kortrijk

Abdis Agnesstraat in Marke foto © Stad Kortrijk

Gewijzigde verkeerssituatie in Abdis Agnesstraat


Gewijzigde verkeerssituatie in Abdis Agnesstraat  Kleine ingrepen met grote impact op verkeersveiligheid voor wijk en fietser. In de Abdis Agnesstraat in Marke werd de verkeerssituatie gewijzigd ter hoogte van de Jakob Jordaenstraat. Door paaltjes te plaatsen wordt de rijweg onderbroken en moet het doorgaand verkeerd verplicht rondom het centrale eiland op het kruispunt rijden. Zo voorkomen we dat auto's met hoge snelheid in het woongebied rijden en creëren we een veilige verkeerssituatie voor fietsers komende van het Bruyningepad.


Stad Kortrijk kreeg herhaaldelijk meldingen over hoge snelheden in de Abdis Agnesstraat. Dit komt voornamelijk door het brede, rechtlijnige karakter van de Abdis Agnesstraat. In de straat was ter hoogte van het kruispunt ook een onduidelijke voorrangssituatie voor fietsers komende vanop het Bruyningepad naar de wijk Rodenburg. Deze situaties zorgden regelmatig voor conflicten tussen fietsers en verkeer op de Abdis Agnesstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Jakob Jordaenstraat. Door paaltjes te plaatsen worden automobilisten niet verleid om met hoge snelheid te rijden en kunnen fietsers veiliger de straat dwarsen ter hoogte van het Bruyningepad. De proefopstelling met paaltjes wordt na zes maanden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie zal deze situatie definitief behouden worden. "Dit is een zeer kleine ingreep met een groot effect op de verkeersveiligheid. We kregen hierover meldingen van fietsers en bewoners. Door het plaatsen van deze paaltjes kunnen fietsers die de fietssnelweg Bruyningepad verlaten veilig de wijk binnenrijden zonder onmiddellijk geconfronteerd te worden met wagens." / Axel Weydts, schepen van Mobiliteit