kr-nieuws.be

Kortrijk Regionaal Nieuws

KRNieuws


Kortrijk Regionaal Nieuws

KRNieuws


DINSDAG 01 DECEMBER 2020

Kortrijk Regionaal Nieuws

KRNieuws


VERKEERSINFO REGIO KORTRIJK

Abdis Agnesstraat in Marke foto © Stad Kortrijk

Abdis Agnesstraat in Marke foto © Stad Kortrijk

Gewijzigde verkeerssituatie in Abdis Agnesstraat


Gewijzigde verkeerssituatie in Abdis Agnesstraat  Kleine ingrepen met grote impact op verkeersveiligheid voor wijk en fietser. In de Abdis Agnesstraat in Marke werd de verkeerssituatie gewijzigd ter hoogte van de Jakob Jordaenstraat. Door paaltjes te plaatsen wordt de rijweg onderbroken en moet het doorgaand verkeerd verplicht rondom het centrale eiland op het kruispunt rijden. Zo voorkomen we dat auto's met hoge snelheid in het woongebied rijden en creëren we een veilige verkeerssituatie voor fietsers komende van het Bruyningepad.


Stad Kortrijk kreeg herhaaldelijk meldingen over hoge snelheden in de Abdis Agnesstraat. Dit komt voornamelijk door het brede, rechtlijnige karakter van de Abdis Agnesstraat. In de straat was ter hoogte van het kruispunt ook een onduidelijke voorrangssituatie voor fietsers komende vanop het Bruyningepad naar de wijk Rodenburg. Deze situaties zorgden regelmatig voor conflicten tussen fietsers en verkeer op de Abdis Agnesstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Jakob Jordaenstraat. Door paaltjes te plaatsen worden automobilisten niet verleid om met hoge snelheid te rijden en kunnen fietsers veiliger de straat dwarsen ter hoogte van het Bruyningepad. De proefopstelling met paaltjes wordt na zes maanden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie zal deze situatie definitief behouden worden. "Dit is een zeer kleine ingreep met een groot effect op de verkeersveiligheid. We kregen hierover meldingen van fietsers en bewoners. Door het plaatsen van deze paaltjes kunnen fietsers die de fietssnelweg Bruyningepad verlaten veilig de wijk binnenrijden zonder onmiddellijk geconfronteerd te worden met wagens." / Axel Weydts, schepen van Mobiliteit

Werken aan afrit 8 Heule op R8
Werken aan afrit 8 Heule op R8

Werken aan afrit 8 Heule op R8


Vanaf vandaag 16 nov zijn er werken op de R8 afrit 8 Heule en dat vanaf de Wittestraat tot Mellestraat .De toplaag wordt afgeschraapt en vernieuwd . De doorgang op de R8 zal beurtelings gebeuren op linker en rechter rijstrook . De afrit Heule zal dicht zijn tot 18 nov . Er is een omleiding voorzien via afrit 9 Gullegem. / Samson / foto krnieuws /  Samson

Zwevegemsestraat (tussen Pluimstraat en Veemarkt) afgesloten voor het verkeer op 16 november 


Op maandag 16 november werkt de firma Wegenbouw Ockier uit Kuurne in de Zwevegemsestraat. Het betreft het asfalteren van de invoegstrook van de parking. Het eigenlijke asfalteren gebeurt in de voormiddag. In de namiddag worden er wegmarkeringen aangebracht. De Zwevegemsestraat is hierdoor de hele dag afgesloten voor het verkeer.


Verkeerssituatie

 • Voetgangers hebben doorgang
 • Fietsers en gemotoriseerd verkeer volgen een omleiding via Pluimstraat (tussen Zwevegemsestraat en Slachthuisstraat wijzigt die van rijrichting) – Slachthuisstraat (tussen Veemarkt en Pluimstraat wijzigt die van rijrichting) – Veemarkt
 • Sint-Janslaan is bereikbaar via de Pluimstraat – Slachthuisstraat – Veemarkt – Langemeersstraat – Romeinselaan – Sint-Janslaan

Aangepaste verkeerssituatie Meensesteenweg richting Wevelgem deels onderbroken op 17 november 2020


Op dinsdag 17 november 2020 werkt de firma Elta BVBA uit Wetteren in de Meensesteenweg. Het betreft rioleringswerken ter hoogte van huisnummer 322. Hierdoor is de Meensesteenweg in die zone, richting Wevelgem onderbroken voor het verkeer.


Verkeerssituatie

 • Verkeer richting Kortrijk blijft mogelijk
 • Verkeer richting Wevelgem volgt een omleiding via de Gullegemsesteenweg – Oude Ieperstraat – R8
 • Fietsers richting Wevelgem volgen een lokale omleiding via parking Rietput

Zwevegemsestraat : Verlenging invoegstrook naar ondergrondse parking


09 NOVEMBER 202015 NOVEMBER 2020


Na de heraanleg van de Zwevegemsestraat (tussen de Spoorweglaan en de Veemarkt) in 2009, stellen we vast dat er regelmatig filevorming is in die zone van de straat. Het aanschuiven van verkeer voor de ondergrondse parking K is medeverantwoordelijk voor deze filevorming.

Om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de parking te verbeteren en ook om de filevorming te verminderen maakt Stad Kortrijk een langere invoegstrook naar de parking toe.


Locatie: De werkzone bevindt zich in aan de onpare kant tussen de Pluimstraat en de inrit van de ondergrondse parking.

Wat gaan we doen? Vervangen van de betonstraatstenen door een invoegstrook in asfalt.

Om de hinder tot een minimum te beperken wordt er gewerkt in 2 fases.

Fase 1 omvat de voorbereidende werken hierbij is er steeds doorgaand verkeer mogelijk in de Zwevegemsestraat. Voor voetgangers en fietsers wordt doorgang voorzien.


Details hierover vindt u in de bewonersbrief, die u kan openen via onderstaande link.

Fase 2 omvat het asfalteren van de nieuwe invoegstrook. Deze werken zullen 1 dag in beslag nemen. De exacte datum wordt aangeduid op het aankondigingsbord en ook op de website van de stad. Om veiligheidsredenen is het noodzakelijk dat de volledige rijweg wordt afgesloten voor het verkeer.

De nodige signalisatie en omleiding worden voorzien. Bewonersbrief Zwevegemsestraat

Oude Kasteelstraat onderbroken (tussen Heilige-Geeststraat en Vismarkt) voor het verkeer vanaf 9 november 2020 t.e.m. 13 november 2020


Vanaf maandag 09 november 2020 t.e.m. vrijdag 13 november 2020 werkt de firma Sirva uit Neder-over-Heembeek  in de Oude Kasteelstraat ter hoogte van huisnummer 2. Het betreft een verhuiswagen met lift. Hierdoor is de Oude Kasteelstraat (tussen Heilige-Geeststraat en Vismarkt) op die dag onderbroken voor het verkeer.

Verkeerssituatie

 • Het verkeer volgt een omleiding via de Heilige-Geeststraat – Kasteelkaai - Vismarkt

Eénrichtingsverkeer in de Doornstraat vanaf 10 november 2020 t.e.m. maandag 30 november 2020


Vanaf dinsdag 10 november 2020 t.e.m. maandag 30 november 2020 werkt de firma Audenaert BVBA uit Laarne in de Doornstraat ter hoogte van huisnummer 2.

Het betreft herstellen van het voetpad. Hierdoor geldt er gedurende deze periode en in die zone éénrichtingsverkeer komende van de Meensesteenweg.


Verkeerssituatie

 • Het verkeer in de andere richting volgt enerzijds een omleiding via de Vlaskaai – Burgemeester Lambrechtlaan.
 • Anderzijds via de Vlaskaai – Gasstraat -Noordlaan -Meensesteenweg

Guido Gezellestraat afgesloten voor het verkeer op 12 november 2020


Op donderdag 12 november 2020 werkt de firma Elta BVBA uit Wetteren in de Guido Gezellestraat aan rioleringswerken. Hierdoor is de Guido Gezellestraat op die dag afgesloten voor het verkeer.


Verkeerssituatie

 • Voetgangers hebben doorgang
 • Fietsers en gemotoriseerd verkeer volgen een omleiding via de Onze-Lieve-Vrouwstraat – Rijselsestraat – Hendrik Consciencestraat – Beheerstraat – Noordstraat – Meensestraat – Overleiestraat – Budastraat – Broelkaai

Werken Dam/Damkaai 09 NOVEMBER 2020 - 18 DECEMBER 2020


Stad Kortrijk voorziet samen met Fluvius, Proximus, Telenet en De Watergroep om een nieuw net aan te leggen in Dam en Damkaai.

De Watergroep start met de aanleg van de nieuwe waterleiding. De werken gebeuren in 2 fases en starten op 9 november 2020.

Fase 1 Dam (9 november tot en met 13 november)


De werken bevinden zich op de Dam vanaf het vroegere Broelhotel tot aan huisnummer 75. De aannemer start langs de pare kant. Het verkeer heeft doorgang langs de andere kant waar voor de duur van de werken verkeer in beide richtingen mogelijk is. Daarna werkt de aannemer op de Dam langs de onpare kant. Verkeer heeft doorgang langs de andere kant waar voor de duur van de werken verkeer in beide richtingen mogelijk is.


Fase 2 Damkaai (13 november tot en met 18 december)

De werken bevinden zich in de Damkaai .De straat wordt volledig afgesloten voor het verkeer.


Verkeerssituatie

 • Voetgangers hebben doorgang, de woningen zijn steeds te voet bereikbaar
 • De fietsoversteek Kalkovenbrug blijft bruikbaar
 • Verkeer volgt een omleiding via Dam – Budastraat – Diksmuidekaai – Burgemeester Vercruysselaan - Ijzerkaai
Flag Counter

© 2010-2020 kr-nieuws.be

We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden.

Cookiebeleid KRN
Ja, ik accepteer cookies