kr-nieuws.be

VERKEERSINFO REGIO KORTRIJK

Vrijdag 01 juli 2022


Budabrug en Budastraat onderbroken voor verkeer


Op dinsdag 5 en woensdag 6 juli 2022 zullen er werken uitgevoerd worden aan de Budabrug en in de Budastraat. Dit zal tijdelijk voor hinder zorgen. De nodige signalisatie wordt aangebracht en omleidingen voorzien.


Budabrug

Op 5 en 6 juli werkt de firma De Roeck NV uit Melsele aan de Budabrug. Er zijn herstellingswerken nodig aan een betonplaat. Hierdoor is de Budabrug op die dagen onderbroken voor het verkeer. Het gemotoriseerd verkeer komende van de Overleiestraat volgt een omleiding via de Sint-Amandslaan, Kollegestraat, Diksmuidekaai, Koning Albertpark, Burgemeester Vercruysselaan, IJzerkaai en Dam. Het gemotoriseerd verkeer komende van de Dam volgt een omleiding via de Budastraat, Broelkaai, Damkaai, IJzerkaai, Burgemeester Vercruysselaan, Brugsestraat en Overleiestraat. Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via de Diksmuidekaai – Collegebrug – IJzerkaai – Dam.

Budastraat


Op woensdag  6 juli werkt de firma Dtroof  uit Wervik In de Budastraat. Daar wordt ter hoogte van huisnummer 15 een kraan geplaatst. Hierdoor is de Budastaat op die dag en in die zone onderbroken voor het verkeer. Het verkeer volgt een omleiding via de Kapucijnenstraat en de Broelkaai.


Om betrokkenen te helpen om periodes van ernstige hinder door openbare werken te overbruggen, is er de hinderpremie en sluitingspremie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Andere maatregelen vind je op www.onderneeminkortrijk.be/hinderwegenwerken. Je kan er ook een hinderattest of een gesprek aanvragen.

 

Maandag 20 juni 2022


Geen dodelijke of zware verkeersongevallen meer dankzij trajectcontroles


Binnenkort worden er twee nieuwe trajectcontroles van Agentschap Wegen & Verkeer geactiveerd op ons grondgebied. Eén in Aalbeke, tussen de spoorwegovergang aan de grens met Moeskroen en de kruising tussen de Bergstraat en de Lauwsestraat. En een tweede op de Doorniksesteenweg in het stuk tussen de watertoren en het kruispunt De Katte. In de loop van de zomer worden op beide locaties de camera’s opgehangen en geijkt. Daarna is het wachten op de ingebruikname. / foto Stad Kortrijk

Jaagpad Bissegem onderbroken

Jaagpad Bissegem onderbroken In Bissegem is men gestart met de voorbereidende werken voor de vernieuwing van de Leiebrug tussen de Overzetweg en de Driekerkenstraat. Vooraleer de huidige brug zal worden afgebroken, wordt er eerst een tijdelijke fietsbrug gebouwd tussen beide oevers. Op 5 oktober start eerst een structureel onderhoud aan het jaagpad tussen Wevelgem en Bissegem. Daarna (op 11 oktober) starten de werken voor de tijdelijke fietsbrug Opbouw tijdelijke fietsbrug start op 11 oktober Sinds begin september zijn de voorbereidende werken gestart voor de bouw van een nieuwe brug tussen Bissegem en Marke in Kortrijk. Tijdens de werken, die ongeveer 1,5 jaar zullen duren, kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van een tijdelijke fietsers- en voetgangersbrug. Zo kan iedereen gemakkelijk en veilig de oversteek maken tijdens de werken. Deze tijdelijke brug wordt geïnstalleerd ter hoogte van de Pastoor Sterckstraat.Tijdens de opbouw van de tijdelijke brug wordt het jaagpad afgesloten. Vanaf 11 oktober 2021 tot eind oktober kunnen fietsers en voetgangers een omleiding volgen via de Pastoor Sterckstraat – Remi Vermandelestraat – Driekerkenstraat – Vrije Aardstraat om zo terug op het jaagpad te komen. Vanaf eind oktober kan de tijdelijke brug gebruikt worden en wordt de huidige wegbrug afgesloten.</p> Structureel onderhoud Jaagpad van 5 tot 15 oktober Voorafgaand aan deze werken zal de Vlaamse Waterweg nog een structureel onderhoud laten uitvoeren aan het Jaagpad tussen de IZ Wevelgem en de R8 Bissegem. Deze werken hiervoor starten op dinsdag 5 oktober Er is een omleiding voorzien via de Zuidstraat – Moraviëstraat – Tramspoorpad (trage weg) – Kruiskouter – Wevelgemse Voetweg.</u> Deze werken duren maximaal t.e.m. 15 oktober. De trage weg zal aangeduid worden met verlichtingselementen en paaltjes. Het is dus mogelijk dat beide werken overlappen met elkaar. Aangezien beide omleidingen op elkaar aansluiten, geeft dat echter geen problemen.


Gewijzigde verkeerssituatie in Abdis Agnesstraat


Gewijzigde verkeerssituatie in Abdis Agnesstraat  Kleine ingrepen met grote impact op verkeersveiligheid voor wijk en fietser. In de Abdis Agnesstraat in Marke werd de verkeerssituatie gewijzigd ter hoogte van de Jakob Jordaenstraat. Door paaltjes te plaatsen wordt de rijweg onderbroken en moet het doorgaand verkeerd verplicht rondom het centrale eiland op het kruispunt rijden. Zo voorkomen we dat auto's met hoge snelheid in het woongebied rijden en creëren we een veilige verkeerssituatie voor fietsers komende van het Bruyningepad.


Stad Kortrijk kreeg herhaaldelijk meldingen over hoge snelheden in de Abdis Agnesstraat. Dit komt voornamelijk door het brede, rechtlijnige karakter van de Abdis Agnesstraat. In de straat was ter hoogte van het kruispunt ook een onduidelijke voorrangssituatie voor fietsers komende vanop het Bruyningepad naar de wijk Rodenburg. Deze situaties zorgden regelmatig voor conflicten tussen fietsers en verkeer op de Abdis Agnesstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Jakob Jordaenstraat. Door paaltjes te plaatsen worden automobilisten niet verleid om met hoge snelheid te rijden en kunnen fietsers veiliger de straat dwarsen ter hoogte van het Bruyningepad. De proefopstelling met paaltjes wordt na zes maanden geëvalueerd. Bij een positieve evaluatie zal deze situatie definitief behouden worden. "Dit is een zeer kleine ingreep met een groot effect op de verkeersveiligheid. We kregen hierover meldingen van fietsers en bewoners. Door het plaatsen van deze paaltjes kunnen fietsers die de fietssnelweg Bruyningepad verlaten veilig de wijk binnenrijden zonder onmiddellijk geconfronteerd te worden met wagens." / Axel Weydts, schepen van Mobiliteit