kr-nieuws.be

Vlaskapel eindelijk terug in het straatbeeld

Vlaskapel eindelijk terug in het straatbeeld


Nadat het 23 jaar geleden verdween uit het winkelwandelgebied heeft de Vlaskapel een nieuwe bestemming gekregen en is het terug in het Kortrijkse straatbeeld te zien. De sculptuur werd gerestaureerd en er werd een sokkel voor ontworpen. Voortaan is het kapelletje te zien op de Vlasmarkt, waar de link naar de rijke vlasgeschiedenis van de stad dus weer een stukje sterker is geworden.


Het fonteinbeeld in de vorm van een vlaskapel kwam er in 1962 bij de aanleg van de Korte Steenstraat als eerste verkeersvrije winkelstraat van Kortrijk (en wellicht van België). Het initiatief werd genomen door een samenwerkende vennootschap van 25 handelaars samen met de stad. De fontein werd ontworpen door Guido Speybrouck uit Heule, zoon van de grafische ontwerper Jos Speybrouck. Hij stond in voor het tekenen van de vlasschoof, het ontwerp van de fontein en de groenaanleg in de omgeving. De vlaskapel (ook “vlasschelf” of “vlasschoof” genoemd) werd uitgevoerd in gedreven rood koper door kunstkopersmid Maurice Christiaens-Beheydt uit Kortrijk.


Het vergulden gebeurde door decorateur M. Vanlaeke uit Kortrijk. De leidingen voor de fontein werden aangelegd door Omer Blondeel uit Heule en Boudewijn Delombaerde uit Heule trad op als aannemer. Het fonteintje werd verwijderd bij de heraanleg van de winkelstraten in 1998. Het beeld werd toen overgebracht naar het Vlasmuseum, waar het buiten tussen het Vlasmuseum en het Kant-en Linnenmuseum geplaatst werd, maar niet meer als fontein functioneerde. Bij de sluiting van het Vlasmuseum kwam het beeld in een depot te staan in afwachting van een nieuwe bestemming. Nu wordt er een herbestemming aan het beeld gegeven en komt het opnieuw in de openbare ruimte terecht.


De Vlasmarkt kreeg de voorkeur als locatie en men ging aan de slag om het beeld een opknapbeurt te geven. Na inspectie werd enkel aan de oppervlakte wat schade door vervuiling en erosie vastgesteld. De restauratie gebeurde door het Atelier Hephaistos uit Aalbeke. De sokkel is gemaakt door Luc Verbeke uit Kortrijk. Het beeld is momenteel niet als fontein in werking maar in het sokkelontwerp is de mogelijkheid voorzien om in de toekomst een fonteinpomp te plaatsen. Zo'n mooi kunstwerk dat verwijst naar de rijke vlasgeschiedenis van de stad hoort niet thuis in een depot, maar wel in het Kortrijkse straatbeeld. En waar kan het toepasselijker geplaatst worden dan op de Vlasmarkt? Het zal heel wat nostalgie oproepen bij de Kortrijkzaan van toen het nog in de Korte Steenstraat was opgesteld. / Axel Ronse, schepen van Cultuur / © foto's krnieuws / JVGK

Archiefbeeld van de Vlaskapel in de Korte Steenstraat (copyright: Beeldbank Kortrijk)