kr-nieuws.be

W13 Zuid West-Vlaanderen wint 50.000 euro voor'welzijns-antennes’

© foto JVGK

W13 Zuid West-Vlaanderen wint 50.000 euro voor'welzijns-antennes’


Welzijnsorganisatie is één van de 18 winnende projecten op de eerste Ethias Youth Solidarity Awards

W13, de vereniging van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen, is één van de grote winnaars op de eerste Ethias Youth Solidarity Awards. Via die awards kent Ethias 450.000 euro toe aan 18 Belgische OCMW's om hen te helpen in de strijd tegen jeugdarmoede. W13 valt in de prijzen en ontvangt een cheque van 50.000 euro. Het dankt die cheque aan hun project met de oprichting van negen “antennes” waarbij het proactief jongeren in armoede of die nood hebben aan een gesprek gaat contacteren.

 

Jeugdarmoede blijft een steeds groter wordend probleem in onze maatschappij. Uit een enquête, die in opdracht van Ethias werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau Indiville, blijkt dat drie op de tien jonge Belgen al armoede hebben gekend, maar ook dat meer dan een kwart (27%) van de Belgische bevolking jonger dan 30 jaar al eens bij een OCMW heeft aangeklopt. 

 

Geconfronteerd met deze dubbele vaststelling lanceerde Ethias in het najaar van 2021 de Ethias Youth Solidarity Awards, met als doel de Brusselse, Waalse, Vlaamse en Duitstalige OCMW's concreet te ondersteunen in hun acties ter bestrijding van jeugdarmoede. De bekroonde projecten zullen concrete steun bieden aan jonge Belgen in precaire situaties. Die projecten werden overigens nauwkeurig geselecteerd door een vakjury met armoede-expert Béa Cantillon (UAntwerpen) als voorzitster.  

 

Voor Ethias illustreert de toevloed aan aanvragen de realiteit van deze onzekerheid waarmee een groot deel van de jonge bevolking van ons land te kampen heeft, en meteen ook de relevantie van haar initiatief. 

 

Na jaren onderzoek is het mij meer en beginnen dagen dat projecten die van onderuit groeien zeer belangrijk zijn, naast natuurlijk het belang van goed overheidsbeleid inzake sociale zekerheid, tewerkstelling, onderwijs, enzovoort. Daarom heb ik graag aanvaard in de jury te zetelen. De keuze was echt wel niet gemakkelijk, omdat er zeer veel inzendingen waren, van zeer hoge kwaliteit. Toch zijn we erin geslaagd om uiteindelijk 18 projecten te selecteren. Ik onthoud vooral de nood aan middelen, de enorme creativiteit die leeft binnen de ocmw’s en de wil om samenwerking te zoeken met andere sociale organisaties.”

Bea Cantillon, Armoede-expert UA

 

Het zit in ons DNA om sociaal geëngageerd te zijn. Ethias is, door haar geschiedenis, een speler in de gemeenschap. Met de Ethias Youth Solidarity Awards willen we een stap verder gaan als verantwoordelijke speler in de samenleving. De rijkdom van de projecten en het enthousiasme op het terrein voorspellen grote realisaties, die ik graag wil volgen!”

Wilfried Neven, co-CEO Ethias 

 

Proactief gaan speuren

 

In totaal dienden liefst 130 OCMW’s een project in, slechts 18 van hen werden ook bekroond. Van aandacht voor kwalitatieve huisvesting over huiswerkbegeleiding tot autonomiehuizen: werkelijk alles passeert de revue. Onder hen ook het project van Welzijn 13, in de volksmond bekend als W13. Die organisatie bundelt de belangen van de 14 OCMW’s in Zuid-West-Vlaanderen. De intercommunale werd in 2015 opgericht met als doel om een gezamenlijk sociaal welzijns- en zorgbeleid voor de regio te voeren. 

 

Een doel dat nu extra ondersteunt wordt met een cheque van 50.000 euro. Concreet draait het idee van W13 rond negen “relaisstations”. Die stations worden gestuurd vanuit de 'Overkop-huizen' en doen dienst als antennes om in Kortrijk en Menen armoede zo vroeg mogelijk te detecteren bij jongeren en bij uitbreiding gezinnen. De medewerkers van Welzijn 13 gaan zelf op straat om jeugdarmoede op te gaan sporen en jongeren in die situatie zo goed als mogelijk bij te staan. Jongeren krijgen dan vervolgens de nodige begeleiding en ondersteuning.  Het is de proactiviteit die in dit project het verschil moet maken.

 

“We zijn bijzonder trots dat W13 een van de winnaars van de Ethias Youth Solidarity Awards is en € 50.000 krijgt. Extra leuk is dat de jury met experten de meeste aandacht had voor ons project OverKop Zuid-West-Vlaanderen, een samenwerking tussen heel wat partners.

Met een OverKop-huis in Kortrijk én Menen en negen antennepunten creëren we voor de jongeren toegankelijke plekken die vanuit vrijetijdsactiviteiten inzetten op mentaal welzijn en het bestrijden van kwetsbaarheid en armoede. En dat is nodig. De bereikte jongeren zijn jongeren in een kwetsbare situatie, die geconfronteerd worden met een complexe (armoede)problematiek.

In Kortrijk is er een gespecialiseerd jongerenteam aan de slag. We zetten de expertise van dat jongerenteam outreachend in de werking van het OverKop-huis Kortrijk in. We versterken ook de basiswerking van het OverKop-huis Menen vanuit dezelfde principes: we voorzien één aanspreekpunt voor onze jongeren en brengen de hulp vanuit een generalistische insteek en op maat van onze jongeren binnen.”

PHILIPPE DE COENE, VOORZITTER W13

 

“Een prachtig project, gebaseerd op een grondige kennis van de zeer kwetsbare jongeren in de regio, een proactieve aanpak die samen met de jongeren is ontwikkeld, waarbij OCMW-medewerkers en gespecialiseerde diensten zijn betrokken, zodat geen enkele jongere onder de radar verdwijnt wanneer hij/zij volwassen wordt. Overdracht van ervaring voorzien binnen het consortium van 14 OCMW’s in de W13 zone.” / FP