kr-nieuws.be

Zwevegem investeert 300.000 euro in veiliger fietspaden

Zwevegem investeert 300.000 euro in veiliger fietspaden


Op de gemeenteraad van maandag 22/02/2021 werd een investering van 300.000 euro goedgekeurd voor de renovatie van betonfietspaden. Groen stemde tegen.


Schepen van Openbare werken Marc Desloovere (SAMEN!) licht toe: “In Zwevegem liggen er een heel aantal kilometers fietspaden in betonstroken. Dit is op zich een zeer duurzame vorm van verharding, maar het rijcomfort is op vele van deze fietspaden sterk verminderd. In het kader van het jaarlijkse budget Bijzonder Onderhoud Wegen 2021 wil het gemeentebestuur extra inzetten op het rijcomfort van deze fietspaden, voornamelijk de dorpskernverbindende fietspaden.


Dit willen we doen door het plaatsen van een dubbele slemlaag bovenop deze bestaande fietspaden in beton. Het aanbrengen van een slemlaag zorgt ervoor dat een verarmd wegdek, dat door de jaren heen poreus geworden is en de eerste tekenen van scheurvorming vertoont, opnieuw verrijkt en waterdicht gemaakt wordt. Het plaatsen van een slemlaag resulteert in een mooi, egaal wegoppervlak met een verbeterde stroefheid en een verhoogd rijcomfort. Deze techniek wordt vooral toegepast op asfaltwegen als preventief onderhoud, maar kan ook toegepast worden op betonoppervlakken. In West-Vlaanderen wordt deze techniek minder vaak gebruikt, maar in Limburg, toch de fietsprovincie bij uitstek, wordt dit procedé sedert jaren toegepast”.


Dit project is dus een proefproject op Zwevegems niveau. De dienst wegen verwerkte hiervoor bewust diverse situaties en verschillende ondergronden in dit dossier om de komende jaren de evolutie van deze slemlagen nauwlettend te kunnen opvolgen. Hieruit kunnen dan conclusies getrokken worden naar verder onderhoud van fietspaden en wegen.


Daardoor kan de verdere langetermijnplanning van het wegenonderhoud in Zwevegem op basis van voortschrijdend inzicht continu verfijnd en bijgesteld worden. De dienst is van mening dat dit procedé een financieel interessante manier van herstel en een upgrade van de bewuste fietspaden is. Op die manier wil de dienst ook meewerken aan het verder uitrollen van Zwevegem als fietsgemeente.


“Door de combinatie met de invoering van de fietszone in Zwevegem centrum kan dit een grote sprong voorwaarts worden op het vlak van fietsveiligheid en rijcomfort. Voor de renovatie van de fietspaden alleen wordt een budget voorzien van bijna 300.000 euro, BTW inclusief.

Concreet gaat het over de fietspaden in de Zwevegemstraat, Verzetslaan, Moenstraat, Tiegemstraat, Stationsstraat en Bossuitstraat” besluit Desloovere. / foto krnieuws / JVGK